Įeiti
Publikuota: 2021-12-10. Atnaujinta: 2021-12-10

VERT pritarė AB „Ignitis gamyba“ investiciniam projektui


​​​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Ignitis gamyba“ investicinį projektą „Elektrėnų komplekso energijos gamybos bloko Nr. 8 kapitalinis remontas“, kuris įgyvendinamas bendrovės nuosavomis lėšomis.

Įgyvendinus investiciją bus atnaujinta esama sistema bei užtikrintas elektros energijos tiekimo saugumas ir patikimumas.

Elektrėnų komplekse sumontuotas energetinis blokas Nr. 8 elektros perdavimo sistemos operatoriui (PSO) teikia sistemines paslaugas: tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą ir elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą, skirtą sistemos balanso valdymui izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo metu. Siekiant pratęsti B-8 eksploatavimo resursą ir darbo saugumą, nepertraukiamą prieinamumą bei patikimumą iki naujų reikalavimų Izoliuoto darbo paslaugai įsigaliojimo pradžios, būtina atlikti B-8 kapitalinį remontą ir pašalinti tam tikrų įrenginių ir sistemų nustatytus defektus. ​

Bendrovė kartu įgyvendins ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytą prioritetą „Atkurti Vilniaus TE-3 (1 bloko) veiklą, siekiant užtikrinti dviejų įrenginių (iš Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų ar Vilniaus TE-3 (1 bloko) prieinamumą vienu metu elektros energijos gamybai ar galios rezervams 2022 m.“, ir sudarys sąlygas 2022–2023 m. atlikti kapitalinį remontą pratęsiant Lietuvos elektrinės 7 ir 8 blokų eksploatavimą. Tai leis užtikrinti elektros energetikos sistemos adekvatumą, vykdant šalies ir Baltijos regiono integraciją į bendrą ES elektros energijos rinką, rezervinių galių, reikalingų elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, rengiantis Baltijos regiono integracijai į bendrą ES elektros energijos rinką.

Kadangi nepradėjus bloko Nr. 8 rekonstrukcijos nėra galimybės nustatyti projekto metu sukurto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpio, todėl VERT įpareigojo bendrovę per 60 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo pateikti ataskaitą ir raštu kreiptis į VERT dėl projekto metu sukurto ilgalaikio turto tinkamumo eksploatuoti laikotarpio patikslinimo, pateikiant patikslinto projekto metu sukurto ilgalaikio turto tinkamumo eksploatuoti laikotarpio ekspertinį vertinimą ir tinkamumo eksploatuoti laikotarpio pagrindimą.