Įeiti
Publikuota: 2021-12-10. Atnaujinta: 2021-12-10

VERT nustatė UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad UAB „Žemaitijos energija“ šilumos gamybos kainos dedamąsias, kurios galioja iki 2022 m. liepos 31 d., perskaičiavo nesilaikydama būtinųjų sąnaudų principo veiklai vykdyti. VERT įpareigojo bendrovę per 30 kalendorinių dienų pašalinti šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimus. Priešingu atveju, VERT vienašališkai nustatys laikinas šilumos gamybos kainos dedamąsias.

Projekcinė 2021 m. gruodžio mėn. šilumos gamybos kaina – 3,08 ct/kWh, palyginus su galiojančia mažėja 0,12 ct/kWh. Perskaičiuota pastovioji dedamoji galiojančią šilumos gamybos kainą dėl investicijų grąžos pokyčio, dėl darbo užmokesčio sąnaudų bei su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio, efektyvumo koeficiento ir infliacijos įtakos didina 0,03 ct/kWh. Kintamoji dedamoji dėl elektros energijos ir vandens kainų pokyčio nekinta. Papildoma dedamoji dėl papildomai gautų pajamų dalyvaujant šilumos supirkimo aukcione, galiojančią šilumos gamybos kainą mažina 0,15 ct/kWh, dėl ko turi būti mažinama galutinė šilumos aukcione parduodamos šilumos kaina.

Išsamiai susipažinti su VERT  2021-12-010 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​​