Įeiti
Publikuota: 2021-12-10. Atnaujinta: 2021-12-10

VERT: gruodžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​​​

Vidutinė šilumos kaina

Gruodžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 6,69 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su lapkričio mėn., kilovatvalandės kaina didėja 15,54 proc., per metus (2021 m. gruodis / 2020 m. gruodis) – kilovatvalandės kaina didėjo 60,82 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite​)

​​Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje 2012-2021_kor.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. gruodžio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. spalio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. spalio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 18,44 Eur/MWh – 24,09 proc. didesnė nei į 2021 m. lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. rugsėjo mėn. biokuro kaina (14,86 Eur/MWh).

Per metus (2021 m. spalis / 2020 m. spalis) biokuro kaina didėjo 90,99 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 268,89 proc.

 

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kainos spalio gruodžiui.png

Pirktos šilumos kainos

2021 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėja 16,29 proc.: nuo 2,64 ct/kWh lapkričio mėn. iki 3,07 ct/kWh gruodžio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)​

Aukcionai gruodis.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų gruodžio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. lapkričio mėn. ir gruodžio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

 • Vilniuje gruodžio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos, brangusių gamtinių dujų ir biokuro.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro bei iš NŠG superkamos šilumos.
 • Šiauliuose šilumos kaina didėja dėl brangusių gamtinių dujų ir biokuro.
 • Klaipėdos vartotoms gruodžio mėn. šilumos kaina didėja dėl brangusio biokuro, padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos, brangusių gamtinių dujų ir biokuro.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų kainos 2021-12.png 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje gruodžio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Tauragės šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (4,50 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (12,86 ct/kWh su PVM).

Gruodžio mėn. šilumos kainos, palyginus su lapkričio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

 • Dėl brangusių gamtinių dujų ir padidėjusios biokuro kainos UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 28,94 proc. (1,58 ct/kWh su PVM).
 • Dėl brangusių gamtinių dujų Balterma ir ko, UAB aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn. už šilumą moka 28,14 proc. (2,58 ct/kWh su PVM) daugiau.
 • Dėl brangusių gamtinių dujų UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamiems vartotojams gruodžio mėn., palyginus su lapkričio mėn., šilumos kaina didėja 27,55 proc. (2,70 ct/kWh su PVM), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 24,90 proc. (2,57 ct/kWh su PVM).
 • UAB „Anykščių šiluma“ aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn. už šilumą moka 4,23 proc. (0,33 ct/kWh su PVM) mažiau – Anykščių rajono savivaldybės taryba nustatė bendrovei šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kuriuose įvertintos ankstesniais laikotarpiais bendrovės gautos papildomos pajamos dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui, dėl ko vartotojams 24 mėn. bus taikoma 0,65 ct/kWh kompensacija. Bendrovės tiekiamos šilumos kaina taip pat mažina kuro struktūroje padidėjęs biokuro kiekis ir sumažėjęs kūrenamų gamtinių dujų kiekis.

   
  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. gruodžio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Kainos ir kuro struktūra 12 LT.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.

 

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. gruodžio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,30 proc., gamtinės dujos – 27,27 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite​)

Kuro struktūra 2021 IV ketv.png