Įeiti
Publikuota: 2021-12-10. Atnaujinta: 2021-12-10

Keičiasi UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina


​​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, gyventojams, perkantiems paslaugas bute – 2,50 (Eur/m3 be PVM).

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nustato savivaldybės taryba*.


UAB „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)​

Vartotojams ir abonentams paslaugų kainų pokytį lėmė įvertintos didesnės būtinosios sąnaudos, reikalingos kokybiškų ir patikimų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui visiems vartotojams bei ilgalaikiam infrastruktūros eksploatavimui (didėja elektros energijos sąnaudos, išlaidos personalo išlaikymui, mokesčiai už aplinkos teršimą, geriamojo vandens kokybės programinės priežiūros bei išleidžiamų teršalų monitoringo (laboratorinių tyrimų) sąnaudos).

Apie 11,22 proc. tiekiamo geriamojo vandens visiškai atitinka higienos normos reikalavimus, likusi dalis neatitinka pagal geležies, amonio, chloridų, drumstumo, skonio, kvapo rodiklius. Geriamojo vandens kokybės gerinimui bendrovė per 2020 m. Dabitų k. vandentiekio tinklus prijungė prie Gelgaudiškio m. vandentiekio tinklų (36 gyventojams pagerėjo tiekiamo vandens kokybė); 2021 m. pradžioje Kidulių k. vandenvietėje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (apie 673 gyventojams tiekiamas reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo), papildomai nutiesus 400 m ilgio vandentiekio liniją prie Kidulių k. vandentiekio tinklų prijungta Kaimelio k. vandentiekio infrastruktūra (102 gyventojams pagerėjo tiekiamo vandens kokybė). Dėl užsitęsusių projektavimo darbų vėluoja vandens gerinimo įrenginių (chloridų šalinimui suprojektuota atvirkštinio osmoso technologija) statyba Sintautų mstl., darbus planuojama užbaigti 2021 m. gruodžio mėn., apie 483 gyventojams bus tiekiamas higienos normos reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo.

100 proc. surenkamų nuotekų yra išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

Bendrovė 2020 m. realizavo apie 638,4 tūkst. m3 geriamojo vandens.

UAB „Šakių vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, mokama suma už paslaugas sudarys 1,99 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. ribos.

VERT taip pat suderino ir UAB „Šakių vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą – 0,13 Eur/m3 (be PVM) – abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

VERT suderintos naujos UAB „Šakių vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Šakių rajono savivaldybės tarybai – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-10 posėdžio medžiaga galite ČIA