Įeiti
Publikuota: 2021-12-10. Atnaujinta: 2021-12-10

AB „Energijos skirstymo operatorius“ investuoja į elektros skirstomojo tinklo saugumą bei patikimumą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) rekonstravimo investicinius projektus: 110/10 kV Šilko transformatorinės pastotės rekonstrukciją (Šilko TP projektas) ir 110/35/10 kV Gudžiūnų transformatorinės pastotės rekonstrukciją (Gudžiūnų  TP projektas). 

Investicijų projektai 50 proc. finansuojami iš ES paramos lėšų, kita dalis finansuojama bendrovės nuosavomis (arba) skolintomis lėšomis. 

Šilko TP projektas bus vykdomas vietoje 330/110/10 kV Jonavos transformatorinės pastotės rekonstravimo. Pasikeitimai įvyko  dėl to, kad Jonavos TP rekonstravimas gali vykti tik kartu / lygiagrečiai su LITGRID AB dalies rekonstravimu, nes pagal bendrovės techninį projektą LITGRID AB naujai montuojamų 110/10 kV galios transformatorių prijungimui turi sumontuoti du 110 kV jungtuvus. LITGRID AB rekonstravimo darbai prasidės vėliau, tik 2023 m. 

Gudžiūnų TP projektas bus vykdomas vietoje 110/35/10 kV Šilalės transformatorinės pastotės rekonstravimo. Pasikeitimai įvyko dėl to, kad 110/35/10 kV Šilalės TP rekonstravimas gali vykti tik kartu / lygiagrečiai su LITGRID AB  dalies rekonstravimu, nes pagal bendrovės techninį projektą LITGRID AB naujai montuojamų 110/10 kV galios transformatorių prijungimui turi sumontuoti 110 kV jungtuvą. LITGRID AB darbų pradžia šiuo metu nėra žinoma. 

Tiek Šilko TP projektas, tiek Gudžiūnų TP projektas bus įgyvendinami 2022–2023 metais. 

Investicijos leis užtikrinti elektros skirstomojo tinklo saugumą, patikimumą bei nepertraukiamą elektros energijos tiekimą vartotojams. 

VERT taip pat įpareigojo bendrovę per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamo projekto įgyvendinimo dienos pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su projektų įgyvendinimu.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-12-10 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​