Įeiti
Publikuota: 2021-12-06. Atnaujinta: 2021-12-06

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių teisės aktų pakeitimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 4 d. priimtą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-607, teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos (Metodika) ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektus (dokumentą rasite čia). Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. gruodžio 10 d.

Metodikos pakeitimo projekte numatyta, kad galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) įsigijimo kaina paskutinį mėnesį, einantį prieš šilumos kainų skaičiavimą, neribojant šios kuro kainos vidutinėmis mėnesio rinkos kainomis. Projekte taip pat patikslintas ir šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumo skaičiavimas, numatant, jog faktinės sąnaudos kurui įsigyti ribojamos vidutinėmis metinėmis, o ne mėnesio, atitinkamos kuro žaliavos rinkos kainomis.

Metodikos projekte apibrėžta, kaip apskaičiuojama vidutinė metinė kito kuro (ne gamtinių dujų ir ne biokuro) kaina. Patikslinti Biokuro kainos ir Gamtinių dujų kainos aprašai, juose numatant vidutinės metinės biokuro kainos ir vidutinės metinės gamtinių dujų kainos nustatymo tvarkas.

Atsižvelgiant į minėtus pakeitimus taip pat pakoreguotos Informacijos teikimo taisyklės.

Projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Pastabas ir pasiūlymus VERT parengtai Šilumos kainų nustatymo metodikai siųskite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, el. paštu [email protected]

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėją Eglę Goculenko, mob. 8 619 79410, el. p. [email protected], Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėją Aivarą Ciesiūną, mob. 8 614 03928, el. p. [email protected] ar Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiąją specialistę Renatą Bartašiūtę-Černevičę, mob. 8 612 38659, el. p. [email protected]

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​