Įeiti
Publikuota: 2021-05-31. Atnaujinta: 2021-05-31

VERT: nuo 2022 m. sausio 1 d. mažėja gamtinių dujų perdavimo kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  patikrino, ar AB „Amber Grid" pateiktos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos pajamų viršutinės ribos, ar teisingai diferencijuotos, siekiant išvengti kryžminio subsidijavimo tarp sistemos naudotojų grupių, yra pagrįstos ir objektyvios, ir nusprendė pritarti vidutiniškai 29 proc. mažesnėms AB „Amber Grid" numatomoms taikyti kainoms nuo 2022 m. sausio 1 d.

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nustatomos atskirai kiekvienam įleidimo ir išleidimo taškui. AB „Amber Grid" kiekvienam įleidimo–išleidimo taškui paskirstė 2022 metų sąnaudas ir investicijų grąžą, neviršijančias leistino pajamų lygio 40 440,2 tūkst. Eur.

VERT, siekdama užtikrinti gamtinių dujų importo šaltinių tarpusavio konkurenciją, taip pat skatinti gamtinių dujų tiekėjų konkurenciją bei nesukurti papildomų rinkos barjerų naudoti SGD terminalo dujas, taip pat atsižvelgiant į Latvijos, Estijos ir Suomijos bendros kainų zonos (FINESTLAT) gamtinių dujų perdavimo kainų sprendimus, kuriais remiantis FINESTLAT bendros kainų zonos įleidimo taškuose yra nustatytos vienodos gamtinių dujų perdavimo kainos, nustatė 82,11 proc. sąnaudų priskyrimo proporciją įleidimo taškams ir 17,89 proc. proporciją išleidimo taškams.

 

VERT, atsižvelgdama į tai, kad nuolaida Klaipėdos dujų apskaitos stoties įleidimo taške didins gamtinių dujų rinkos konkurenciją bei skatins SGD terminalo panaudojimą, pritarė Klaipėdos dujų apskaitos stotyje įleidimo taškui taikyti 75 proc. nuolaidos dydį.

2022 m. pradės veikti nauja jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL arba Santaka), t. y. gamtinių dujų perdavimo sistemoje atsiranda naujas Santakos įleidimo/išleidimo taškas, kuris didins transportuojamus gamtinių dujų srautus, užtikrins papildomą gamtinių dujų tiekimo šaltinį Lietuvai ir sujungs Lietuvos perdavimo sistemą su ES gamtinių dujų perdavimo sistema.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-31 posėdžio medžiaga galite čia.