Įeiti
Publikuota: 2021-05-31. Atnaujinta: 2021-05-31

Patvirtinti 2021 m. II pusm. elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis"* 2021 m. II pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 5000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „standartinis" vienos laiko zonos tarifas padidės 7,8 proc. (1,1 ct/kWh) iki 15,2 ct/kWh (su PVM), dviejų laiko zonų – 9,9 proc. (1,6 ct/kWh) iki 17,7 ct/kWh (dienos) ir 6 proc. (0,6 ct/kWh iki 10,6 ct/kWh (nakties ir savaitgalio).

 

Objektyvios kainos pokyčio priežastys

Elektros energijos kainos 2021 m. II pusm. pokytį iš esmės lėmė žaliavų rinkų pokyčiai, dėl ko išaugo elektros produkto įsigijimo kaina.

 

Vidutinės elektros energijos kainos vidutinės įtampos (VĮ) ir žemos įtampos (ŽĮ) vartotojams struktūra pagal proporcijas
2021 m. II pusm., proc.Vidutinė elektros energijos kaina VĮ ir ŽĮ vartotojams 2021 m. I pusm. ir 2021 m. II pusm., ct/kWh (be PVM)


Konkretūs tarifai buitiniams vartotojams

Šiuo metu daugiausia buitinių vartotojų yra pasirinkę vienos laiko zonos „Standartinį" mokėjimo planą.

VERT ragina buitinius vartotojus būti aktyviais ir pasitikrinti, ar jų pasirinktas mokėjimo planas atitinka vartojimo įpročius. Dažnu atveju, pasirinkus optimalų mokėjimo planą, namų ūkio išlaidos elektros energijai gali sumažėti keliais eurais per mėnesį, kas leistų išvengti didesnių sąskaitų už suvartotą elektros energiją.


Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams 2018–2021 m. II pusm., ct/kWh (su PVM)


* UAB „Ignitis" yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.

VERT priimti sprendimai dėl elektros energijos tarifų buitiniams vartotojams atskirų dedamųjų:

- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

- visuomeninio tiekimo kaina.