Įeiti
Publikuota: 2021-05-24. Atnaujinta: 2021-05-24

VERT: įvertinus žaliavų rinkose pokyčius, perskaičiuota elektros energijos visuomeninė kainos viršutinė riba buitiniams vartotojams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi elektros energetikos sektoriuje faktinę ir ateities sandoriais besiformuojančią elektros energijos kainą, apyvartinių taršos leidimų (ATL) bei prognozuojamų gamtinių dujų kainas, perskaičiavo visuomeninių elektros energijos kainų viršutines ribas, kurios diferencijuojamos pagal atskirus tarifų planus buitiniams vartotojams.

Buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, lygi 9,084 ct/kWh (be PVM), arba 0,678 ct/kWh (8,07 proc.) didesnė nei 2021 m. I pusm.;

Buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos tinklų, lygi 12,385 ct/kWh (be PVM), arba 0,992 ct/kWh (8,71 proc.) didesnė nei 2021 m. I pusm.

VERT nustatydama elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas įvertino šios kainos pokyčiui įtakos turinčias aplinkybes:

1)     VERT, atlikusi elektros energijos kainų dinamikos vertinimą, perskaičiavo 2021 m. elektros energijos įsigijimo kainą, kuri lygi – 5,036 ct/kWh, įskaitant biržos mokesčius ir balansavimo energijos kainą, lygią 0,180 ct/kWh.

Elektros energijos įsigijimo kaina keičiasi dėl:

  • didesnės elektros energijos ateities sandorių kainos. Per pastaruosius mėnesius ateities sandorių, sudarytų dėl sisteminės „Nord Pool" kainos, vertės didėjo apytiksliai nuo 20 iki 40 procentų, priklausomai nuo sandorių tipo ir pristatymo laikotarpio;

  • apyvartinių taršos leidimų (ATL) kainų augimo: „European Energy Exchange" (EEX) duomenimis, ATL kaina didėjo daugiau nei du kartus nuo 23,82 iki 54,22 Eur už toną anglies dvideginio ekvivalento;

  • žaliavų (gamtinių dujų, naftos, anglies) reikšmingo ateities sandorių kainų didėjimo tarptautinėse rinkose. „Intercontinental Exchange" biržos duomenimis, 2021-ųjų gruodžiui gamtinių dujų kaina apytiksliai didėjo nuo 15,84 Eur/MWh iki 27,96 Eur/MWh (Vokietijos „Gaspool" gamtinių dujų indeksas), anglies kaina ‒ nuo 45,73 USD/t iki 84,7 USD/t (Roterdamo anglies indeksas), „Brent" rūšies nafta ‒ nuo 61,45 USD/barelį iki 66,63 USD/barelį.

2)     VERT perskaičiavo nuo 2021 m. liepos 1 d. taikytiną viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą, lygią 1,006 ct/kWh, t. y. 10,5 proc. mažesnę, nei buvo nustatyta 2021 m. I pusmečiui.

VIAP lėšų poreikis ir kaina mažėja, VERT perskaičiavus prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą, kuri nuo liepos 1 d. bus lygi 4,851 ct/kWh (dabar galioja 4,083 ct/kWh). Nustačius 18,81 proc. didesnę prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą, mažėja poreikis paramai AEI gamybai.

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:

- įsigijimo kainos;

- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;

- sisteminių paslaugų kainos;

- perdavimo paslaugos kainos;

- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;

- tiekimo kainos;

- papildomos dedamosios (susidarantys skirtumai tarp VERT prognozuojamų sąnaudų ir faktiškai patiriamų išlaidų).

Nuo  2021 m. liepos 1 d. VERT nustatomi galutiniai elektros energijos tarifai yra taikomi tik tiems buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau kaip 5000 kWh ir kurie nėra pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo (daugiau apie nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą skaitykite ČIA).

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 31 d.