Įeiti
Publikuota: 2021-05-21. Atnaujinta: 2021-05-21

Mažėja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo 2021 m. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų poreikį ir nuo liepos 1 d. nustatė VIAP kainą 1,006 ct/kWh (be PVM), kuri mažėja 10,5 proc.

VIAP biudžeto lėšos skiriamos finansuoti elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (AEI gamyba).

VIAP lėšų poreikis ir kaina mažėja, VERT perskaičiavus prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą, kuri nuo liepos 1 d. bus lygi 4,851 ct/kWh (dabar galioja 4,083 ct/kWh).

Nustačius 18,81 proc. didesnę prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą, mažėja poreikis paramai AEI gamybai.

VERT patvirtino 2021 VIAP biudžetą, kuris lygus 118,502 mln. Eur (buvo numatyta 125, 047 mln. Eur), iš jų AEI gamybai skiriama 96,387 mln. Eur, kita dalis lėšų bus sugrąžinta vartotojams, už jų suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh per praėjusius kalendorinius metus, 85 proc. sumokėtos VIAP kainos dalies, susijusios su AIE gamyba, taip pat bus skirta VIAP lėšų administravimui.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-05-21 posėdžio medžiaga galite čia.