Įeiti
Publikuota: 2021-05-19. Atnaujinta: 2021-05-19

Viešoji konsultacija dėl Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelio


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) 2020 m. liepos 2 d. paskelbė tarptautinį atvirą konkursą (toliau – Tarptautinis konkursas) Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – LRAIC) apskaitos modelio vystymo paslaugų pirkimui. Tarptautinio konkurso nugalėtoja 2021 m. vasario 15 d. buvo pripažinta bendrovė UAB „PricewaterhouseCoopers".

VERT kartu su UAB „PricewaterhouseCoopers" parengė ir teikia viešajai konsultacijai LRAIC apskaitos modelio formavimo metodinių gairių ataskaitos projektą (toliau – Projektas). Pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2021 m. birželio 1 d. (imtinai).

Projekto tikslas – nustatyti pagrindinius techninius ir ekonominius LRAIC modelio suformavimo principus, kuriais vadovaujantis bus nustatomos VERT reguliuojamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos bus naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos sąnaudų būtinumą ir nustatant nekoreguojamų leistinų pajamų dydį.

Projekte įtvirtinta bendra LRAIC modelio struktūra, kurioje pateikiami pagrindiniai LRAIC modelio formavimo, tinklo modeliavimo, kapitalo bei operacinių kaštų priskyrimo kiekvienam tinklo elementui principai.

Esminės nuostatos:

LRAIC modelis bus grindžiamas skaidriomis technologijų optimizavimo, sąnaudų apskaičiavimo prielaidomis bei paklausos prognozėmis. Paklausa bus prognozuojama vadovaujantis turima perdavimo sistemos ir skirstymo tinklų informacija, atsižvelgiant į operatorių numatytą tinklų plėtrą ir inovatyvių technologijų diegimą.

LRAIC modelis bus grindžiamas esama tinklo topologija. Projekte nurodomos pagrindinės technologijos ir pagrindiniai esamos tinklo topologijos optimizavimo principai. Atsižvelgiant į skirstomojo tinklo sudėtingumą, vartotojų skaičių ir struktūrą, numatoma operatorių tinklų modeliavimui taikyti kelis tinklo geotipus („kaimo" geotipą, „miesto" geotipą, „metro" (arba priemiesčio) geotipą).

LRAIC turi skatinti efektyvų esamos infrastruktūros panaudojimą ir tinklo elementų atnaujinimą. Siekiant išvengti ankstesnės veiklos neefektyvumo, numatoma taikyti „iš apačios į viršų" („bottom-up") metodą. Projekte numatoma, kad perdavimo sistemos ir skirstymo tinklo modeliavimas bus atliekamas 5 ir 10 metų laikotarpiams. Modelis, atsižvelgus į pasikeitusias faktines aplinkybes, galės būti patikslinamas. Projekte numatyta ir LRAIC modelio kalibravimas naudojant istorinius duomenis ir modelio jautrumo analizė.

LRAIC modelį bus įtraukti duomenys apie 5 ir 10 metų laikotarpiui suplanuotas operatoriaus investicijas, duomenys apie rinkos struktūrinius pokyčius, susijusius su  elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos augimu, gaminančių vartotojų skaičiaus didėjimu.

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. birželio 1 d. (imtinai).
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".