Įeiti
Publikuota: 2021.06.08. Atnaujinta: 2021.06.08

Nustatyta UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui – 7,09 ct/kWh be PVM, t. y. 0,21 ct/kWh arba 4,1 proc. didesnę nei dabar galiojanti.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

kazlu rudos kaina 2021-06-03.JPG

VERT UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" apskaičiavo 1,01 mln. Eur būtinųjų metinių sąnaudų (įskaitant investicijų grąžą), t. y. 19,62 tūkst. Eur, arba 1,9 proc., mažiau palyginus su bendrovės projektu.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" 12,90 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas dėl faktiškai patirtų ir šilumos kainoje įskaitytų kuro sąnaudų skirtumo Kazlų Rūdos savivaldybės taryba turės įvertinti, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiąją dalį (98 proc.) sudaro medienos kilmės biokuras, likusi dalis – dyzelinas.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" kasmet vidutiniškai pagamina ir į tinklą patiekia apie 17,75 tūkst. MWh šilumos energijos, kuri tiekiama Kazlų Rūdos miesto teritorijoje, 1 605 vartotojams, iš kurių 97 proc. – gyventojai.

VERT nustatyta UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai" karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2021 m. gegužės mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų (6,97 Eur/m3) vartotojams, lyginant su galiojančia (6,85 Eur/m3), didėja 0,12 Eur/m3, dėl pastoviųjų sąnaudų didėjimo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-03 posėdžio medžiaga galite ČIA.