Įeiti
Publikuota: 2021.06.08. Atnaujinta: 2021.06.08

Nustatyta UAB „Birštono šiluma“ bazinė šilumos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Birštono šiluma" šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui – 5,68 ct/kWh be PVM, t.y. 0,57 ct/kWh didesnę, lyginant su dabar galiojančia 5,11 ct/kWh be PVM.

UAB „Birštono šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

birštono šiluma bazinė kaina 2021-06-03.JPG

VERT „Birštono šiluma" apskaičiavo 1,08 mln. Eur būtinųjų metinių sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 54,57 tūkst. Eur, arba 4,81 proc. mažiau palyginus su bendrovės projektu.

UAB „Birštono šiluma" 15,48 tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų Birštono savivaldybės taryba turės įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

UAB „Birštono šiluma" šilumos bazinės kainos kuro struktūroje didžiausią dalį šilumos gamybai naudojamo kuro sudaro medienos kilmės biokuras (81,6 proc.), kitas kuras – gamtinės dujos.

UAB „Birštono šiluma" kasmet vidutiniškai pagamina ir į tinklą patiekia apie 24,10 tūkst. MWh šilumos energijos, kuri tiekiama Birštono savivaldybėje Birštono miesto teritorijos 1 137 vartotojams, iš kurių 96,66 proc. – gyventojai.

Bendrovė 2017–2020 metais į šilumos ūkį investavo 42,82 tūkst. Eur.  Atliktos investicijos į šilumos ūkį finansuotos nuosavomis lėšomis.

VERT nustatyta UAB „Birštono šiluma" nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Birštono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB „Birštono šiluma" karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2021 m. birželio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams yra 5,42 Eur/m3.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-06-03 posėdžio medžiaga galite ČIA.