Įeiti
Publikuota: 2021-04-28. Atnaujinta: 2021-04-28

Vartotojų pareiga atsiskaityti už suvartotą šilumos energiją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojų ir AB „Klaipėdos energija" dėl neapmokėtų sąskaitų už šildymą, nutarė, jog vartotojai privalo atsiskaityti už suteiktą paslaugą ir sumokėti skolą, susidariusią už neapmokėtą suvartotą šilumos energiją.

Vartotojai nurodė, jog įsigijo objektą, ir sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su AB „Klaipėdos energija" buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuose nurodytas objekto plotas ir nauji savininkai. Tačiau vartotojams buvo išrašomos sąskaitos tik už dalį objekto ploto, o už kitą dalį objekto ploto sąskaitos buvo išrašomos ir siunčiamos buvusiai objekto savininkei, nors mokėjimai už visą objekto plotą turėjo būti teikiami apmokėti naujiems savininkams, dėl ko susidarė skola.

Vartotojų manymu, sudarant sutartį įmonės darbuotojas klaidingai suvedė duomenis ir nurodė neteisingą objekto plotą. Pareiškėjai nemanė, kad pasirašė klaidingai parengtą sutartį. Vartotojai prašė VERT išspręsti tarp jų ir įmonės kilusį ginčą, išsiaiškinant pateikto mokesčio teisėtumą. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, kad sutartyje buvo nurodytas ne visas objekto naudingasis plotas, o tik dalis, tačiau vartotojai, kaip objekto savininkai, faktiniais veiksmais sudarė sutartį ir dėl likusios objekto ploto dalies.

VERT nutarė, jog vartotojų objektui ginčo laikotarpiu šilumos energija buvo teikiama pilna apimtimi, vartotojai sudarė rašytinę sutartį dėl vienos objekto dalies ploto, tačiau faktiniais veiksmais sudarė sutartį ir dėl kitos objekto dalies ploto, t. y. sutartis buvo sudaryta dėl viso objekto ploto. Pareiškėjai turi pareigą su įmone atsiskaityti už šilumos energiją, patiektą visam objektui. VERT konstatavo, jog įmonė vartotojų pageidavimu, turėtų sudaryti galimybę už ginčo laikotarpiu suvartotą šilumos energiją proporcingai daliai objekto ploto, už kurią nebuvo atsiskaityta su įmone, atsiskaityti dalimis netaikant delspinigių.

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.