Įeiti
Publikuota: 2021.04.22. Atnaujinta: 2021.04.22

Keičiasi UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi UAB „Vilniaus vandenys" būtinąsias sąnaudas, reikalingas paslaugoms teikti bei ilgalaikiam infrastruktūros eksploatavimui, suderino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Vilniaus miesto bei Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių gyventojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės 1,09 Eur/m3 be PVM, t. y. 0,03 Eur/m3 be PVM mažiau negu dabar taikoma kaina.

Apskaitos kainą, kurią gyventojai moka kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, nustato savivaldybės taryba*.

UAB „Vilniaus vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)

UAB Vilniaus vandenys kaina.JPG

Bendra vidutinė 1 m3 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina didėja 0,01 Eur/m3, lyginant su galiojančia bazine kaina: vartotojams ir abonentams apskaičiuotos 3578,26 tūkst. Eur didesnės būtinosios sąnaudos, reikalingos paslaugoms teikti. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos gyventojams butuose mažėja dėl įskaičiuotų ne didesnių kaip 2 proc. geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose, susidarančių dėl apskaitos prietaisų paklaidų.  

99,0 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus. Higienos normos reikalavimai viršijami 8 vandenvietėse (Vingio parko; Žemųjų Panerių, Pečiukų, Karveliškių; Verkių ir Turniškių, Šalčininkų, Švenčionių vandenvietėse). Bendrovė numato naujų vandens gerinimo įrenginių statybą, kuri leis užtikrinti tiekiamo vandens kokybę.

Nuotekos išvalomos iki leidžiamos taršos reikalavimų, išskyrus Vilniaus m. nuotekų valykloje, kur viršijama bendrojo azoto užterštumo norma: išvalymo efektyvumas siekia 85,72 proc. vietoje nustatyto nuo 70 proc. iki 80 proc. Bendrovė planuoja atlikti Vilniaus m. ir Švenčionių nuotekų valyklų rekonstrukciją.

Bendrovė 2019 m. realizavo apie 28435,6 tūkst. m3 geriamojo vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2019 m. patyrė apie 1,7 mln. Eur nuostolio.

UAB „Vilniaus vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, mokama suma už paslaugas sudarys 0,52 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. ribos.

VERT suderintos naujos UAB „Vilniaus vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, Šalčininkų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės taryboms – tai turi būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

* Pasikeitus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymui, VERT nederina įmonių apskaitos kainos (galioja po 2019-05-02 pateiktiems projektams).

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-22 posėdžio medžiaga galite ČIA.