Įeiti
Publikuota: 2021-04-15. Atnaujinta: 2021-04-15

ACER skelbia viešą konsultaciją dėl tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos regione


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 2021 m. balandžio 12 d. paskelbė viešą konsultaciją dėl Baltijos regiono tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų. Baltijos pralaidumo skaičiavimo regioną sudaro: Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Lenkija ir Švedija.

Efektyvus tarpzoninio pralaidumo paskirstymas prisideda prie tarpvalstybinių balansavimo pajėgumų rinkos kūrimo. Šios metodikos bus naudojamos užtikrinti efektyvų ir skaidrų tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymą balansavimo rinkai  ar dalijimosi rezervams.

ACER kviečia visas suinteresuotas šalis pateikti savo komentarus iki 2021 m. gegužės 2 d.

ACER tikslas yra padėti nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms ES lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus koordinuoti jų veiklą, tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus.

Daugiau informacijos galite rasti ACER tinklalapyje.