Įeiti
Publikuota: 2021.04.08. Atnaujinta:

UAB „Pramonės energija“ Klaipėdos kogeneracinei elektrinei nebus taikoma reguliuojama šilumos gamybos kainodara


Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. UAB „Pramonės energija" Klaipėdos kogeneracinėje elektrinėje gaminamai elektros energijai netaikomas valstybės skatinimas, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) bendrovės atžvilgiu netaikys reguliuojamos šilumos gamybos kainodaros.

UAB „Pramonės energija" Klaipėdos kogeneracinė elektrinė – nepriklausomas šilumos gamintojas, veikiantis Klaipėdoje. Bendrovė gamina šilumą ir elektros energiją – nuo 2007 m. pagamintai elektros energijai buvo taikomas fiksuotas skatinamasis tarifas. Pasibaigus skatinimo laikotarpiui (pakartotinai kreiptis dėl skatinimo priemonių suteikimo nėra galimybės), bendrovė elektros energiją parduoda rinkos sąlygomis.

Valstybės skatinimas pagamintai elektros energijai – viena iš sąlygų, kada pradedama taikyti reguliuojama šilumos gamybos kainodara. Šiuo metu bendrovė valstybės skatinimu nesinaudoja, todėl nėra pagrindo taikyti reguliuojamą kainodarą.

UAB „Pramonės energija" Klaipėdos kogeneracinėje elektrinėje pagaminama šiluma parduodama šilumos aukciono būdu ir tiekiama į AB „Klaipėdos energija" šilumos tiekimo sistemą. 2020 m. į Klaipėdos centralizuotą šilumos tiekimo sistemą patiektas šilumos kiekis sudarė 12,8 proc. nuo viso poreikio. Reikšmingai išaugus šiam kiekiui, t. y. jei patiekiamas kiekis sudarytų ne mažiau kaip 1/3 viso šilumos poreikio, bendrovei vėl būtų pradėta taikyti reguliuojama šilumos gamybos kainodara

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-04-08 posėdžio medžiaga galite ČIA