Įeiti
Publikuota: 2020-02-03. Atnaujinta:

ACER patvirtino sprendimus, susijusius su bendros ES elektros energijos balansavimo rinkos sukūrimu


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atstovaujanti Lietuvos poziciją ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja, kad ACER šių metų sausio 28 d. paskelbė tris sprendimus dėl bendrų Europos Sąjungos elektros energijos balansavimo prekybos platformų įgyvendinimo (angl. implementation framework), kurios veiksmingai integruos visas atskiras nacionalines balansavimo rinkas į vieną bendrą ES elektros energijos balansavimo rinką.


Bendra balansavimo rinka ES valstybėms narėms leis pasidalyti ištekliais, kuriuos naudoja jų perdavimo sistemos operatoriai (PSO), kad būtų užtikrintas balansas tarp elektros gamybos ir vartojimo. Tai turėtų padėti padidinti tiekimo saugumą, apriboti anglies dvideginio išmetimus ir sumažinti išlaidas vartotojams.

Du iš ACER sprendimų reguliuoja elektros energijos balansavimą dėl dažnio atkūrimo rezervų su rankiniu įjungimu (mFRR) ir su automatiniu įjungimu (aFRR), t. y. balansavimo paslaugų / produktų, kurias įsigyja PSO. Trečiuoju sprendimu nustatoma harmonizuota balansavimo energijos kainų nustatymo metodika.


Planuojama, kad pagal ACER sprendimus, PSO per 30 mėnesių nuo jų priėmimo datos sukurs dvi bendras Europos prekybos platformas, kurios sudarys galimybę visiems balansavimo energijos pasiūlymams konkuruoti ES lygiu ir taip skatinti konkurenciją visose ES valstybėse narėse.


Šiose dviejose platformose bus siūlomi balansavimo paslaugų teikėjų energijos kainų pasiūlymai visoje ES, o visi PSO galės subalansuoti savo nacionalines perdavimo sistemas, aktyvuodami pigiausius galimus pasiūlymus. Tai leis PSO ekonomiškiau ir saugiau subalansuoti savo sistemas.


Harmonizuota energijos kainų balansavimo metodika padės įkurti bendras platformas. Pagal šį pasiūlymą visi balansavimo energijos tiekėjai už savo pasiūlymus, kuriuos jie pateikia platformoje, ir kurie bus aktyvuoti, gaus kainą, grindžiamą ribinių kainų nustatymo algoritmu (angl. pay-as-cleared). Tai yra reikšmingas žingsnis į priekį, nes šiuo metu dauguma PSO taiko kitą algoritmą, pagal kurį kaina yra lygi tiekėjo pavedimo kainai (angl. pay-as-bid). Ribinė kainodara sukuria efektyvius kainų signalus esamiems balansavimo paslaugų teikėjams ir potencialiems naujiems investuotojams.

 

Daugiau informacijos pateikiama ACER tinklalapyje.