Įeiti
Publikuota: 2020-02-04. Atnaujinta:

ACER patvirtino elektros energijos rinkų sujungimą reglamentuojančias taisykles


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atstovaujanti Lietuvos poziciją ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja, kad ACER vasario 3 d. paskelbė taisykles, apibrėžiančias, kaip paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai (Lietuvoje šią funkciją šiuo metu vykdo – „European Market Coupling Operator" ir pasirašius atitinkamus susitarimus su perdavimo sistemos operatoriumi turės galimybę vykdyti EPEX Spot SE) apskaičiuoja elektros energijos rinkos rezultatus kitos paros ir einamosios paros prekybai, taip pat nustatė produktus, kuriuos rinkos dalyviai gali naudoti.

ACER priimtos taisyklės nustato griežtesnius reikalavimus ir taisykles rinkos operatoriams vykdyti kitos paros prekybą su kitomis valstybėmis narėmis, t. y. turės būti atsižvelgiama į srautu pagrįstą (angl. flow-based) pralaidumų skaičiavimą ir naudojami 15 minučių produktai. Vykdant einamosios paros rinkos susiejimą, nauji aukcionai papildys tęstinę prekybą, kuri šiuo metu įgyvendinama per einamosios paros elektros energijos prekybos IT platformą (XBID).

Iki 2022 m. pabaigos kiekvieną dieną bus vykdomi trys einamosios paros prekybos aukcionai. Tikimasi, kad jie geriau paskirstys ribotus tarpsisteminių jungčių pralaidumus ir suteiks rinkos dalyviams daugiau galimybių tarpvalstybinei prekybai dienos metu bei prisidės prie tolimesnio atsinaujinančių energijos išteklių integravimo.

Daugiau informacijos pateikiama ACER tinklalapyje.