Įeiti
Publikuota: 2020-02-28. Atnaujinta:

VERT skyrė UAB „Kelmės vanduo“ baudą už netinkamos kokybės geriamojo vandens tiekimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skyrė UAB „Kelmės vanduo" 1143 Eur baudą (0,1 proc. nuo metinių reguliuojamos veiklos pajamų), nes bendrovė nuo 2012 metų tiekia vartotojams Higienos normos reikalavimų neatitinkantį geriamąjį vandenį (viršijamas fluorido kiekis).

UAB „Kelmės vanduo" 2012 m. balandžio mėn. – 2015 m. balandžio mėn. laikotarpiu Nacionalinis visuomenės sveikatos centras taikė išlygą dėl geriamojo vandens kokybės reikalavimų, tačiau bendrovė per tą laiką turėjo imtis priemonių, kad situacija būtų pagerinta, t. y. sumažinta fluorido koncentracija geriamajame vandenyje.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nustačiusi, kad UAB „Kelmės vanduo" taikytos priemonės nėra efektyvios problemai spręsti, kreipėsi į VERT dėl licencijuojamos veiklos sąlygų įvertinimo.  Vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo turi atitikti Higienos normos reikalavimus, tai yra viena iš licencijuojamos veiklos sąlygų.

„VERT, suprasdama, kad geriamojo vandens kokybė yra itin svarbus veiksnys kiekvienam gyventojui, nes tiesiogiai įtakoja sveikatą ir gyvenimo kokybę, dar praėjusiais metais pradėjo dialogą su kitomis valstybės institucijomis dėl bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Šiais metais pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba,  tarnyba kreipėsi į VERT dėl situacijos Kelmėje. Tikiuosi, kad po VERT sprendimo, įmonė ir savivaldybė imsis konkrečių veiksmų ir atliks būtinas investicijas į geriamojo vandens infrastruktūrą ir gyventojai galės gauti tinkamos kokybės geriamojo vandens paslaugas", –  sako VERT pirmininkė Inga Žilienė.

VERT taip pat įpareigojo UAB „Kelmės vanduo"  ne vėliau kaip per 2 mėnesius pateikti veiksmų planą, kuriame būtų numatytos priemonės fluorido koncentracijai sumažinti, ir įspėjo, kad, to nepadarius ar negavus išlygos, bendrovei gali būti stabdoma licencija vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą.

VERT yra atsakinga už geriamojo vandens tiekėjų licencijuojamos veiklos sąlygų priežiūrą, geriamojo vandens tiekimo paslaugų atitiktį kokybės reikalavimams, sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, todėl VMVT pagalba (keitimasis informacija, motyvuotos išvados ir kt.) yra svarbi VERT vykdant numatytas funkcijas.

*****

Bendradarbiavimo sutartis tarp Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pasirašyta 2019 m. gruodžio 16 d.: institucijos nuolat keičiasi aktualia informacija apie geriamojo vandens kokybę Lietuvos miestuose, užtikrina, kad laiku ir efektyviai būtų imamasi veiksmų ir įgyvendinamos priemonės, būtinos geriamojo vandens kokybei gyventojams užtikrinti.