Įeiti
Publikuota: 2020-02-27. Atnaujinta:

Galutinis teismo sprendimas: VERT pagrįstai skyrė baudą UAB „Vilniaus energija“ už informacijos neteikimą


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) teisėjų kolegija galutine ir neskundžiama nutartimi pripažino, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)* pagrįstai skyrė baudą UAB „Vilniaus energija" už informacijos neteikimą, atliekant bendrovės 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos patikrinimą.

UAB „Vilniaus energija" 2015 m. pabaigoje skirtą baudą skundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, šiam atmetus skundą – LVAT. Bendrovė savo motyvus argumentavo tuo, kad pateikė prašomus dokumentus ir informaciją nustatytais terminais ir toje apimtyje, kiek to buvo prašoma laikantis teisės aktų reikalavimų, todėl nesutiko, kad padarė pažeidimą, už kurį skirta bauda.

LVAT šiuos UAB „Vilniaus energija" argumentus atmetė kaip nepagrįstus ir konstatavo, kad bendrovė neįvykdė pareigos pasibaigus finansiniams metams atlikti reguliuojamos veiklos sąnaudų peržiūrą, finansinių ataskaitų auditą ir jo išvadas pateikti VERT. Bendrovė, nepateikdama VERT teisėtai prašomos informacijos, pažeidė Energetikos įstatymą.

Teismas taip pat patvirtino, kad VERT motyvuotai ir pagrįstai nustatė UAB „Vilniaus energija" padaryto pažeidimo aplinkybes ir  pateikė tai patvirtinančius įrodymus, o skiriant baudą nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų, paneigiančių baudos paskyrimo teisėtumą.

UAB „Vilniaus energija", nepateikdama visos būtinos informacijos patikrinimui atlikti, tokiais veiksmais tikslingai vilkino patikrinimo procesą ir neleido užtikrinti, kad šilumos bazinės kainos dedamosios naujam 3–5 metų reguliavimo periodui būtų nustatytos  tik būtinųjų sąnaudų pagrindu, kas garantuotų maksimalią vartotojų teisių apsaugą.

Už šį pažeidimą UAB „Vilniaus energija" į valstybės biudžetą privalės sumokėti 181 887,05 Eur dydžio baudą.


* iki 2019-07-01 – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.