Įeiti
Publikuota: 2020-02-21. Atnaujinta:

Suderintos AB „Klaipėdos energija“ investicijos


Siekiant užtikrinti patikimą bei kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Klaipėdos energija“ 2015–2019 m. investicijas, kurių bendra vertė 3,612 mln. Eur. Daliai investicijų gauta ES struktūrinių fondų parama ir / arba jos finansuojamos lėšomis, gautomis pardavus apyvartinius taršos leidimus (ATL).

Didžiausia AB „Klaipėdos energija“ energija investicija – vandens šildymo katilo degiklių pakeitimas į moduliacinius, mažos generacijos NOx degiklius (su dažnio keitiklių įrengimu) Klaipėdos rajoninėje katilinėje. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatas dėl pramoninių išmetamų teršalų, bendrovės eksploatuotas katilas ateityje nebūtų galimas naudoti dėl per didelės taršos. Rekonstravus katilą ir pakeitus degiklius efektyvesniais, išmetamų teršalų rodikliai neviršys leistinų normų.

Bendrovė taip pat investavo į atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą gaminant karštą vandenį,  įrengė ir saulės kolektorius – piko metu atsiradęs šilumos perteklius tiekiamas į centralizuotus šilumos tinklus.

AB „Klaipėdos energija“ rekonstravo Lypkių katilinės 10kV skirstymo įrangą, nes per paskutinius du metus įvyko du trumpieji jungimai: buvo pakeisti  seni alyviniai jungtuvai su elektromechaninėmis relėmis, sumontuota įranga integravimui į Martem SCADA sistemą, tai turėtų padėti išvengti katilinės darbo trikdžių ar net gaisro.

Taip pat bendrovė rekonstravo senas ir tiesė naujas šilumos trasas, prijungė naują gyvenamąjį kvartalą Klaipėdoje, įrengė įvadus 4 naujiems vartotojams.