Įeiti
Publikuota: 2020-02-14. Atnaujinta:

Keisis Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi Prūdiškių socialinės globos namų faktines veiklos sąnaudas, suderino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 1,71 Eur/m3 (be PVM) kaina, t. y. 2,4 proc. didesnė, palyginus su šiuo metu galiojančia.

Apskaitos kaina nesikeičia – gyventojai mokės 1,36 Eur/ butui per mėn. (be PVM).

1 pav. Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (be PVM)

Prudiskes2020-02-24.jpg

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vartotojams nežymiai auga dėl didesnių turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų (2018 m. įstaiga įsigijo orapūtę ir atliko kitus darbus, būtinus veiklai vykdyti), darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio.

Prūdiškių socialinės globos namai vykdo veiklą Vilniaus r.: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos įstaigai priklausantiems gyvenamiesiems namams bei Prūdiškių kaimo gyventojams (5 daugiabučiams namams (36 butai) ir 4 sodyboms).

VERT suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės tarybai. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų už paslaugas mokama suma sudarys 1,07 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu galiojančios kainos vartotojams taikomos nuo 2019 m. kovo 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2020-02-14 posėdžio medžiaga galite čia.