Įeiti
Publikuota: 2020-02-10. Atnaujinta:

Už vertimąsi šilumos tiekimo veikla be licencijos – bauda


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) A. Andrejevo tikrajai ūkinei bendrijai „Dyzelservisas“ skyrė 185 Eur baudą, nes bendrija vykdo šilumos tiekimo veiklą be licencijos ir taip pažeidžia Šilumos ūkio įstatymą.

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad ūkio subjektams, pagaminantiems daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, licencijas išduoda Taryba, pagaminantiems mažiau šilumos – savivaldybės.

A. Andrejevo TŪB „Dyzelservisas“ tiekia šilumą Vilniuje esančio Liepkalnio g. 69 namo gyventojams. Bendrija pateikė argumentus, kad veiklą vykdo be licencijos, nes dėl trūkstamų dokumentų, įrodančių katilinės nuosavybę, Vilniaus miesto savivaldybė licencijos neišduoda.

Taryba įpareigojo bendriją ne vėliau kaip per 1 mėnesį parengti veiksmų planą, kaip bus pašalintas pažeidimas, t. y. bendrija įgis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtiną licenciją ar perduos veiklą vykdyti ūkio subjektui, turinčiam šilumos tiekimo licenciją. Papildomai apie šią situaciją bus informuota Vilniaus miesto savivaldybė, siekiant užtikrinti, kad vartotojams saugiai ir patikimai būtų tiekiama šiluma, mokant už ją sąnaudomis pagrįstą kainą.