Įeiti
Publikuota: 2020-02-06. Atnaujinta:

Panaikinti 3 leidimai importuoti elektros energiją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ pateiktą informaciją apie elektros energijos importą iš šalių, kurios nėra valstybės narės, panaikino UAB „Nordic Power Management“, UAB „Scener“ ir UAB „Energidas“ išduotus leidimus importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės.

Taryba gali panaikinti leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, galiojimą, jeigu ūkio subjektas per paskutinius vienus metus nevykdė leidime nurodytos veiklos.

Elektros energijos importo veiklą iš šalių, kurios nėra valstybės narės, reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ir Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės.

Leidimų importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės, sąrašas skelbiamas čia.

 

Išsamiai susipažinti su 2020 m. vasario 6 d. posėdžio medžiaga galite čia.