Įeiti
Publikuota: 2020.10.01. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir įkainius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), reaguodama į rinkos dalyvių poreikį skubos tvarka atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir gauti tai patvirtinančią pažymą, kviečia iki spalio 7 d. (imtinai) teikti pastabas ir pasiūlymus pakartotinei viešajai konsultacijai teikiamiems teisės aktų pakeitimo projektams.

Esminiai pakeitimai:
naujos redakcijos Atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijoje ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo PROJEKTE:
- suteikti galimybę pareiškėjams gauti paslaugą skubos tvarka: energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas bus atliekamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (įprastai 7-10 darbo dienų), pažyma bus išduodama per 1 darbo dieną (įprastai per 2 darbo dienas)  nuo mokėjimą patvirtinančio dokumento pateikimo dienos;
- paslaugą suteikiant skubos tvarka, pateikti dokumentai dėl jų atitikties teisės aktų reikalavimams bus įvertinami per 2 darbo dienas (įprastai – per 5 darbo dienas).

naujos redakcijos VERT teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos pakeitimo PROJEKTE:
- nustatyti įmokų objektai pagal energetikos įrenginių galios rėžiai, atitinkamai nustatant fiksuotas kainas;
- numatyti objektus pagal tinklų ilgių rėžius ir atitinkamai nustatyti jiems fiksuotas kainas;
– už skubos tvarka VERT teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugas, nustatymam įmokos dydžiui bus taikomas koeficientas, lygus 2.

Pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos: Projektai papildyti nuostatomis dėl pažymų paleidimo derinimo darbams išdavimo ir šios paslaugos įkainių.

⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. spalio 7 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".