Įeiti
Publikuota: 2020-10-19. Atnaujinta:

UAB „Miesto energija“ skirta bauda už šilumos supirkimą ne aukciono būdu


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad UAB „Miesto energija“, nuo 2018 m. birželio mėn. nevykdydama šilumos supirkimo aukciono būdu, kaip numatyta Šilumos ūkio įstatyme, pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas – už tai bendrovei skirta 531,28 Eur bauda*.

Šilumos ūkio įstatymas numato pareigą šilumos supirkimą vykdyti šilumos aukciono būdu, o nuo 2018 m. birželio mėn. – per BALTPOOL UAB administruojamą šilumos aukciono sistemą.

UAB „Miesto energija“, vykdydama šilumos tiekimo veiklą Klaipėdos Laisvojoje ekonominėje zonoje (Klaipėdos LEZ), šio reikalavimo nesilaikė – bendrovė iš Klaipėdos LEZ sistemoje veikiančio nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Orion Global Pet“ šilumą supirko ne šilumos aukciono būdu ir tiekė ją Klaipėdos LEZ sistemos šilumos vartotojams.

UAB „Miesto energija“ nedelsdama ėmėsi veiksmų pažeidimui pašalinti – BALTPOOL UAB sistemoje buvo sukurta paskyra Klaipėdos LEZ sistemai ir nuo 2020 m. liepos mėn. skelbiami šilumos supirkimo aukcionai.

Už reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą skiriamos baudos numatytos Energetikos įstatyme ir gali siekti iki 10 proc. metinių pajamų iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

 

* 0,3  proc. nuo veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas, metinių pajamų.