Įeiti
Publikuota: 2020-10-28. Atnaujinta:

VERT patvirtino 2021 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą 2021-iems metams: įvertinus ankstesnio laikotarpio neatitikimus, bendras biudžetas sudaro 125,047 mln. Eur, t. y. 17,5 proc. didesnis nei 2020 m. – 106,424 mln. Eur.

2021 m. visas VIAP lėšas numatoma skirti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių (saulė, vėjas, biomasė, hidro) gamybai, jos balansavimui ir centralizuotai prekybai remti. 

Daugiausia šiai VIAP paslaugai lėšų poreikis didėja dėl susidariusio skirtumo tarp 2020 m. I pusm. prognozuotų ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų, tačiau jo įtaką galutinei VIAP kainai sumažino skirtumas tarp 2019 m. prognozuotų ir faktiškai išmokėtų lėšų, VERT nustatyta didesnė, palyginus  su 2020 m. II pusm., prognozuojama rinkos kaina, taip pat mažesnis prognozuojamas skatinamos elektros energijos gamybos kiekis – daliai asmenų, gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių ir turintiems teisę į skatinamąjį tarifą, 2020 m. pabaigoje arba 2021 m. baigiasi skatinamasis laikotarpis.

2021 metams VIAP kaina visiems asmenims – 1,124 ct/kWh be PVM, t. y. 7,5 proc. mažesnė, palyginus su nustatyta 2020 m. II pusm. (1,215 ct/kWh be PVM).

Lentelė. VIAP lėšų biudžetas 2021 metais


VIAP paslauga
2021 m. poreikis, mln. EUR

2019 m. fakto ir plano neatitikimai (pagal pinigų srautą),  mln. EUR

2021 m. biudžetas, įvertinus neatitikimus, mln. EURPaslaugos kaina, ct/kWh
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta paslauga:117,0787,969125,0471,1237
AEI gamyba96,0866,846[1]102,93170,9249
AEI balansavimas (perdavimo tinkle)4,5450,0084,55290,0409
AEI balansavimas (skirstymo tinkle)0,914-0,0630,85050,0076
Centralizuota prekyba0,07800,0780,0007
Kitos sąnaudos[2]:0,287-0,0060,2810,003
Administravimas0,168-0,0060,1620,0015
Lėšų likučio saugojimo rezultatas0,0000,0000,0000,0000
Skolinimosi rezultatas0,1190,0000,1190,0011
Įplaukų neatitikimas-1,1841,1840,0106
VIAP grąžinimas pagal Elektros energetikos įstatymo 741 str. 2 d.15,1680,00015,1680,1363
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta paslauga:0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyta paslauga0000
Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 8 punkte nurodyta paslauga0000
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodyta paslauga0000
IŠ VISO:117,0787,969125,0471,124

[1] Įvertintas skirtumas tarp prognozuotų išmokėti ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų 2019 metais ir 2020 metais iki liepos 31 d., atėmus 17,152 mln. EUR neatitikimą, kuris buvo įvertintas apskaičiuojant 2020 m. II pusm. VIAP kainą.
[2] Papildomų VIAP lėšų, susijusių su VIAP teikimu (Metodikos 5.1–5.6 p.), poreikis.


VIAP kaina įskaičiuojama į galutinį elektros energijos tarifą buitiniams vartotojams.

 

SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad nuo  2021 m. sausio  1 d. VERT nustatomi galutiniai elektros energijos tarifai bus taikomi tik tiems buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau kaip 5000 kWh ir kurie nebus pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo (daugiau apie nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą skaitykite ČIA).

 

VERT naujus elektros energijos tarifus, kurie galios nuo 2021  m. sausio 1 d., patvirtins ir paskelbs ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.