Įeiti
Publikuota: 2020-10-28. Atnaujinta:

Nustatyta elektros energijos skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 7 d. įsigaliojusį  Elektros energetikos įstatymo pakeitimą, kuriuo numatyta kompensuoti skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų, 2021-iems metams patvirtino papildomą dedamąją prie skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams – 0,112 ct/kWh.

2021 m. visuomeniniam tiekėjui UAB „Ignitis" bus kompensuota 9 341 669 Eur skirtumo 1/3 dalis, įskaitant ir 2/3 dalių palūkanų sąnaudas, t.y. 3 263 356 Eur, susidariusio iki 2020 metų rugsėjo 30 d. dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos, bei 88 849 Eur patirta sąnaudų suma dėl elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo.

Papildomą dedamąją prie elektros energijos skirstymo paslaugos kainos buitiniams vartotojams VERT nustato pirmą kartą*, tai iš esmės lėmė elektros energijos rinkos liberalizavimas buitinių vartotojų segmente.

SVARBU. Nuo  2021 m. sausio  1 d. VERT nustatomi galutiniai elektros energijos tarifai bus taikomi tik tiems buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau kaip 5000 kWh ir kurie nebus pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo (daugiau apie nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą skaitykite ČIA).

VERT naujus elektros energijos tarifus, kurie galios nuo 2021  m. sausio 1 d., patvirtins ir paskelbs ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.


* Skirtumas, susidaręs tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų, ir VERT numatyti sąnaudų skirtumai, patirti iki 2022 m. gruodžio 31 d., taip pat Elektros energetikos įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąnaudos VERT nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant skirstomųjų tinklų operatoriaus paslaugų kainas:
nuo 2021 m. sausio 1 d. lėšų perviršis grąžinamas buitiniams vartotojams, mažinant persiuntimo paslaugos kainą, kai visuomeninis tiekėjas perveda perrinktas lėšas skirstomųjų tinklų operatoriui;
nesurinktos lėšos surenkamos taikant persiuntimo paslaugos kainą (dedamąją), ir visuomeninio tiekimo veiklą iki 2023 m. sausio 1 d. vykdžiusiam asmeniui išmokamos dalimis kas kalendorinį mėnesį skirstomųjų tinklų operatoriaus, kurio turimoje elektros energijos skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje veikė toks visuomeninis tiekėjas, tačiau ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.