Įeiti
Publikuota: 2020-10-19. Atnaujinta: 2020-10-19

VERT: ESO pagrįstai įrengė komercinę apskaitos spintą kitoje vietoje nei vartotojas pageidavo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) kilusį vartojimo ginčą dėl komercinės elektros apskaitos spintos įrengimo vietos prijungiant objektą prie ESO elektros tinklų, nustatė, kad ESO elektros apskaitos spintą įrengė vadovaudamasi Prijungimo sutarties nuostatomis.

Vartotojas kreipėsi į VERT, nes jo netenkino ESO atliktas elektros įrenginių prijungimas objekte. Vartotojas nurodė, jog paraiškoje ESO nurodė pageidaujamą komercinės elektros apskaitos spintos įrengimo vietą - ant jo sklypo ribos, tačiau ESO, neatsižvelgęs į vartotojo prašymą, komercinę elektros apskaitos spintą įrengė ant atramos kitoje kelio pusėje. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO tinkamai atlikti elektros įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų darbus.

VERT nustatė, jog vartotojas su ESO sudarė Prijungimo sutartį, kurioje susitarė, kad elektros tinklų nuosavybės riba nustatoma ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų. Vartotojas Prijungimo sutarties sudarymo metu patvirtino, kad yra susipažinęs su ESO išduotomis prisijungimo sąlygomis bei su numatyta apskaitos prietaiso įrengimo vieta. Tai reiškia, kad šalys susitarė, jog objektui skirta komercinė apskaitos spinta bus įrengta elektros tinklų nuosavybės tarp operatoriaus ir vartotojo riboje, o ne ant sklypo objekte ribos, kas atitinka ir galiojantį teisinį reglamentavimą - komercinė elektros energijos apskaita esant techninėms galimybėms įrengiama elektros tinklų nuosavybės tarp operatoriaus ir vartotojo riboje.

VERT nustatė, jog vartotojas, sudarydamas Prijungimo sutartį su ESO, sutiko su ESO nustatyta komercinės apskaitos spintos įrengimo vieta, o ESO, įrengdama komercinę apskaitos spintą objektui elektros tinklų nuosavybės tarp operatoriaus ir vartotojo riboje, vykdė Prijungimo sutarties nuostatas.

Daugiau sužinoti apie VERT nagrinėjamus ginčus galite ČIA