Įeiti
Publikuota: 2020-10-16. Atnaujinta:

Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2021 metams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2021-iems metams AB „Energijos skirstymo operatorius" nustatė:
Vidutinės įtampos (VĮ) tinkluose1,167 ct/kWh elektros energijos skirstymo kainos viršutinę ribą  (2020 m. 1,076 ct/kWh, pokytis +8,5 proc.).
Žemos įtampos (ŽĮ) tinkluose2,171 ct/kWh (2020 m. –2,092 ct/kWh, pokytis +3,8 proc.).

Esminės priežastys, lėmusios kainų viršutinių ribų pokytį:
planuojamas paskirstyti mažesnis elektros energijos kiekis: VĮ 2020 m. – 10 018 GWh, 2021 m. – 9 776 GWh, ŽĮ 2020 m. – 6 795 GWh, 2021 m. – 6 753 GWh);
• taip pat bendrovė baigė grąžinti vartotojams per 2016–2017 m. gautą papildomą investicijų grąžą.

AB „Energijos skirstymo operatorius" 2021-iems metams nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų VĮ tinklais sudarys 114,098 mln. Eur (2020 m. –107,788 mln. Eur), ŽĮ tinklais – 146,623 mln. Eur (2020 m. – 142,141 mln. Eur).

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

*******

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;

- tiekimo kainos.

SVARBU. Nuo  2021 m. sausio  1 d. VERT nustatomi galutiniai elektros energijos tarifai bus taikomi tik tiems buitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja mažiau kaip 5000 kWh ir kurie nebus pasirinkę nepriklausomo elektros tiekėjo (daugiau apie nepriklausomo tiekėjo pasirinkimą skaitykite ČIA).

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-10-16 posėdžio medžiaga galite ČIA.