Įeiti
Publikuota: 2020-10-02. Atnaujinta:

VERT: per metus biokuro kaina biržoje mažėjo beveik 18 proc.


Biokuro kainos

Vidutinė energijos išteklių biržoje suprekiauto biokuro kaina* 2020 m. II ketv. siekė 106,38 Eur/tne ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., mažėjo 17,6 proc. – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengtoje 2020 m. II ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitoje (atsisiųskite).

Energijos gamintojams 2020 m. II ketv. biržoje įsigyjamas biokuras vidutiniškai kainavo 24,9 proc. pigiau nei perkant pagal dvišales sutartis.

1 pav. Energijos išteklių biržoje ir pagal dvišales sutartis įsigyjamo biokuro kainų palyginimas (Eur/tne), 2018–2020 m.

biokuras20201002.jpg

Lietuvos regionai

Lietuvos regionuose biokuro kainų skirtumai 2020 m. II ketv. siekė 20,8 proc., arba 26,96 Eur/tne, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu – 33,9 proc., arba 39,93 Eur/tne. Biokuro kainos skiriasi priklausomai nuo pasiūlos, pristatymo kaštų ir kt.

2020 m. II ketv. didžiausia biokuro kaina susiformavo Telšių apskrityje – 129,42 Eur/tne, mažiausia – Tauragės apskrityje (102,46 Eur/tne).

Kiekių dinamika

Energijos gamintojai nuo 2016 m. 100 proc. reikalingo biokuro kiekio turi įsigyti biržoje, nebent kitais būdais tai padaryti galima ekonomiškai naudingiau**. Nuo 2019 m. birželio 1 d. šis įpareigojimas taikomas ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG).

2020 m. II ketv. energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 82,2 proc. bendrai rinkoje parduoto biokuro (2019 m. II ketv. – 92,9 proc.). Pokytį lėmė tai, kad buvo vertinamas ir nereguliuojamų NŠG, kuriems iki 2020 m. vidurio buvo taikomos išlygos, biokuro įsigijimas – beveik visą šilumai gaminti reikalingą kiekį nereguliuojami NŠG pirko pagal dvišales sutartis.

Didžioji įsigyjamo biokuro dalis (60,3 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms. Iš viso 2020 m. II ketv. energijos išteklių biržoje buvo nupirkta 93 254,81 tne biokuro už 10,5 mln. Eur.

2020 m. II ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1213 biokuro pirkimo–pardavimo sandorių (trumpalaikiai ir ilgalaikiai), kurių bendras kiekis – 136,1 tūkst. tne. Palyginti su 2019 m. II ketv., sudaryta 9,8 proc. mažiau sandorių, bendras kiekis (tne) – 30,5 proc. mažesnis.

Koncentracija rinkoje

Biokuro tiekimo rinkoje stebima nedidelė koncentracija. 2020 m. II ketv. biokuro rinkoje veikė 175 dalyviai (68 pirkėjai ir 107 pardavėjai), palyginimui, 2019 m. II ketv. – 162 dalyviai.

Didžiausio biokuro tiekėjo užimama rinkos dalis augo nuo 15,27 proc. 2019 m. II ketv. iki 20,25 proc. 2020 m. II ketv. (82,9 proc. biokuro parduoda biržoje, vidutinė kaina 2020 m. II ketv. – 101,74 Eur/tne ir  17,1 proc. biokuro parduota pagal dvišales sutartis, vidutinė kaina 2020 m. II ketv. – 134,25 Eur/tne ).

Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 40,77 proc. rinkos.

2 pav. 2020 m. II ketv. biokuro tiekėjų rinkos struktūra pagal energijos išteklių biržoje ir dvišalių sutarčių pagrindu parduotą biokurą, proc.

2pav_biokuras_20201002.jpg

* Įskaitant transportavimo išlaidas.
** Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti mažiausiai 5 proc. pigesnis nei biržoje.