Įeiti
Publikuota: 2020.01.21. Atnaujinta: 2020.01.21

Ar reikia mokėti už elektros energiją, jei nėra sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi nebuitinio vartotojo ir UAB „Ignitis" ginčą dėl mokėjimų už bendrosioms reikmėms suvartotą elektros energiją, nustatė, kad sąskaitos teikiamos pagrįstai, o mokėtina suma priklauso nuo pastato administratoriaus kiekvieną mėnesį priskiriamo apmokėti elektros energijos kiekio pagal būsto plotą.  

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad nesutinka su jam pateiktais mokėjimais už pastato bendrosioms reikmėms suvartotą elektros energiją. Vartotojo teigimu, mokėtina suma yra per didelė, taip pat atlikus perskaičiavimą iš jo reikalaujama sumokėti ir už tą laikotarpį, kai vartotojas nebuvo sudaręs elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties.

Taryba, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad šiuo atveju vartotojo reikalavimai yra nepagrįsti. Nors laikotarpiu, už kurį įmonė pateikė sąskaitas, vartotojas ir nebuvo pasirašęs elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, jis buvo patalpų savininkas ir vartojo elektros energiją. Todėl esant faktinėms aplinkybėms, kad elektros energija buvo vartojama, nepaisant to, jog nebuvo sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, vartotojas privalo apmokėti už suvartotą elektros energiją, kartu įskaičiuojant ir mokėjimus už pastato bendrosioms reikmėms priskirtą elektros energijos kiekį.

Taip pat nustatyta, kad pastato administratorius visiems būstų savininkams elektros energijos kiekį bendrosioms reikmėms paskaičiuoja ir paskirsto kiekvieną mėnesį proporcingai turimo būsto plotui.