Įeiti
Publikuota: 2020.01.21. Atnaujinta: 2020.01.21

AB „Suskystintos dujos“ pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), išnagrinėjusi AB „Suskystintos dujos" reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimą dėl veikloje naudojamų apskaitos prietaisų, kurių metrologinė patikra yra pasibaigusi, AB „Suskystintos dujos" skyrė 284 Eur dydžio sankciją.

AB „Suskystintos dujos" įpareigota ne vėliau kaip per 2 mėn. VERT pateikti veiksmų planą, kuriame būtų numatyti terminai dėl naudojamų apskaitos prietaisų keitimo ir (ar) metrologinės patikros atlikimo, prioritetą teikiant vartotojams, kurių suvartojamas centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kiekis per metus yra didžiausias. Nurodytas įpareigojimas priimtas įvertinus AB „Suskystintos dujos" finansinės veiklos rezultatus ir siekiant optimalaus santykio tarp bendrovės gaunamų pajamų, turimų išlaidų ir efektyvaus išteklių panaudojimo.

VERT, priimdama sprendimą skirti 284 Eur dydžio sankciją, atsižvelgė į pažeidimo pavojingumą, taip pat į tai, kad AB „Suskystintos dujos" pažeidimą sąlygojo nuolat mažėjančios suskystintų naftos dujų pardavimo apimtys, turėjusios įtakos AB „Suskystintos dujos" finansinėms galimybėms efektyviai investuoti į apskaitos prietaisų keitimą ir (ar) metrologinės patikros atlikimą teisės aktų nustatytais terminais, taip pat ir į kitas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme įtvirtinta, kad ūkio subjektų veikloje eksploatuojami apskaitos prietaisai turi būti su galiojančia metrologine patikra. Šio reikalavimo nesilaikymas laikomas reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimu.

AB „Suskystintos dujos" mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis vykdo visoje Lietuvos teritorijoje, bendrovė aptarnauja 14400 buitinių vartotojų.

AB „Suskystintos dujos" centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų paslaugų kainas VERT yra nustačiusi: pastovioji kainos dalis – 4,04 Eur/mėn. (mokama nepriklausomai nuo suvartojamo kiekio), kintamoji kainos dalis – 0,71 Eur/m3 (mokama už m3, priklausomai nuo kiekio).

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2020 m. sausio 20 d. posėdžio medžiaga galite čia