Įeiti
Publikuota: 2020-09-01. Atnaujinta:

VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) kilusį ginčą dėl prijungimo prie elektros tinklų įmokos, įpareigojo operatorių perskaičiuoti įmoką, neįtraukiant visų elektros tinklų vystymo sąnaudų.

Vartotojas nurodė, kad 2020 m. kovo mėn. kreipėsi į ESO dėl jam priklausančių elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo. ESO, įvertinusi reikiamus atlikti darbus, apskaičiavo preliminarią prijungimo įmoką ir nurodė, kad darbai bus pradėti iš karto, kai tik vartotojas sumokės nustatytą sumą.

Tačiau vartotojas nesutinka su apskaičiuota prijungimo įmoka. Jo teigimu, ESO apskaičiuotas prijungimo atstumas nėra racionalus, nes operatorius vartotojo lėšomis nori atnaujinti visą tinklą, prie kurio vėliau galės jungtis kiti vartotojai.

VERT nustatė, jog ESO tinklo techniniai parametrai ir persiunčiamos elektros energijos kokybė dar iki vartotojo kreipimosi dėl prijungimo neatitiko teisės aktų reikalavimų, t. y. elektros įtampos nuostoliai viršijo leistinas normas, esamiems vartotojams nebuvo užtikrinama galimybė gauti kokybiškas elektros energijos tiekimo paslaugas, ir operatorius privalo savo lėšomis atlikti būtinuosius elektros linijos remonto, rekonstrukcijos darbus ar įgyvendinti alternatyvius sprendimus, užtikrinant kokybės reikalavimus.

VERT pabrėžia, kad ESO, apskaičiuodama prijungimo įmoką vartotojui, turi įtraukti tik konkrečiai su to vartotojo prijungimu susijusias sąnaudas, o tinklo vystymo ir pertvarkymo darbai turi būti atliekami operatoriaus lėšomis.