Įeiti
Publikuota: 2020-09-23. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių, pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimą (2009 m. redakcija ir 2018 m. redakcija)  – pastabas ir pasiūlymus teikite iki lapkričio 2 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
Detalizuotas suminis pastoviųjų sąnaudų vertinimas bazinės kainos nustatymo metu: aiškiai aprašyti suminio pastoviųjų sąnaudų vertinimo žingsniai, nurodyta, kaip vertinimas atliekamas planuojamoms sąnaudoms, neviršijant pagal lyginamuosius rodiklius apskaičiuoto dydžio ir kaip – šį dydį viršijant, paaiškintas atskirų sąnaudų grupių vertinimas, kai bendra planuojamų sąnaudų suma viršija pastoviųjų sąnaudų sumą, ir kt.).
Suvienodintos leistinos gauti investicijų grąžos ir leistinų gauti pajamų, dalyvaujant šilumos supirkimo aukcione, ribos (leistinas viršpelnis): pirmoji riba yra nuo 2 proc. punktų, bet ne daugiau kaip 6 proc. punktai, antroji riba – daugiau kaip 6 proc. punktai.
• Papildomai numatyta, kaip apskaičiuojamos rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugos dvinarės kainos kintamosios dedamosios reguliuojamiems NŠG, kurie teikia tokią paslaugą.
• Patikslinta šilumos kainos apskaičiavimo ir nustatymo procedūra konkurenciniams šilumos vartotojams, nustatant galimos taikyti žemiausios kainos ribą.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. lapkričio 2 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".