Įeiti
Publikuota: 2020-09-28. Atnaujinta:

Keičiami rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo principai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki spalio 2 d. (imtinai).

Esminiai pakeitimai:

Antrinio avarinio ir tretinio aktyviosios galios rezervų užtikrinimo paslaugų investicijų grąžos neatitikimo dydis ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos atveju šiai paslaugai priskirtų sąnaudų, palyginti su gautų pajamų iš perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) dydžiu, neatitikimo dydis nustatomas kaip atskira dedamoji, kuri bus išmokama asmens, teikiančio minėtas paslaugas, ar PSO lygiomis dalimis per vienerius metus.

• Asmens, kuriam nustatyta antrinio avarinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainos viršutinė riba, per praėjusį ataskaitinį pelnas, gautas pardavus elektros energiją, pagamintą PSO aktyvavus antrinį avarinį aktyviosios galios rezervą, grąžinamas PSO, mokant lygiomis dalimis per metus, kadangi antrinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugos kainoje bus įskaičiuojama ir tos paslaugos investicijų grąža.

⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. spalio 2 d. (imtinai).

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".