Įeiti
Publikuota: 2020-09-14. Atnaujinta:

VERT: aktyvėja nepriklausomų elektros energijos tiekėjų veikla


2020 m. liepos mėn. keturi didžiausi elektros energijos tiekėjai (kartu su visuomeniniu tiekėju) užėmė 85,3 proc. tiekimo rinkos, arba 6,3 proc. mažiau nei birželį – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengtoje elektros energijos tiekimo rinkos apžvalgoje (atsisiųskite).

Tai rodo, kad didėjo kitų nepriklausomų elektros energijos tiekėjų aktyvumas – iš viso 2020 m. liepos mėn. elektros energijos tiekimo veiklą vykdė 21 tiekėjas*.   

1 pav. Elektros energijos tiekimo rinkos pasiskirstymas 2020 m. liepos mėn., proc.

rinkos pasiskirstymas 2020 liepa.jpg

Skirstymo sistemos operatorių pateiktais duomenimis, bendras elektros energijos vartotojų skaičius 2020 m. liepos mėn. buvo 1 789 055, iš jų 91 proc. – buitiniai vartotojai. Per 2020 m. liepos mėn. vartotojams iš viso patiekta 766 300,7 MWh elektros energijos, arba 2,2 proc. daugiau nei birželį.

• Komerciniai vartotojai

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai daugiausia elektros patiekia komerciniams vartotojams – šis vartotojų segmentas nuo 2013 m. elektros energiją įsigyja iš nepriklausomų tiekėjų.

Liepos mėn. komerciniams vartotojams iš viso elektrą tiekė 20 tiekėjų – 19 nepriklausomų tiekėjų ir visuomeninis tiekėjas. Komercinių vartotojų rinkoje 4 didžiausi tiekėjai – UAB „Ignitis“, UAB „Enefit“, UAB „Elektrum Lietuva“ ir „Inter RAO Lietuva“ AB – užėmė 86,8 proc. rinkos.

Liepos mėn. komerciniams vartotojams paskirstyta 537 266,6 MWh elektros (65,4 proc. nuo bendro kiekio) arba 4,5 proc. daugiau nei birželio mėn.

• Buitiniai vartotojai

Buitinių vartotojų segmentui liepos mėn. elektros energiją tiekė 5 tiekėjai*: UAB „Ignitis“ (visuomeninis tiekėjas), UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Enefit“, UAB „Ignitis“ ir UAB „ Abotis“. Didžiausia rinkos dalis – 99,78 proc. – teko visuomeniniam tiekėjui UAB „Ignitis“.

Liepos mėn. buitiniams vartotojams paskirstyta 229 034,1MWh elektros energijos (29,9 proc. nuo bendro kiekio) arba 2,7 proc. mažiau nei birželį.

VERT siekia informuoti vartotojus apie situaciją tiekimo rinkoje, skatinti aktyviau domėtis ir tinkamai pasiruošti elektros energijos rinkos liberalizavimui – buitiniams vartotojams, suvartojantiems daugiau nei 5000 KWh elektros per metus, iki 2021 m. pradžios reikės pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

 

* UAB „Ignitis“ skaičiuojamas ir kaip visuomeninis tiekėjas, ir kaip nepriklausomas tiekėjas.