Įeiti
Publikuota: 2020-09-25. Atnaujinta: 2020-12-09

Viešoji konsultacija dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama iš anksto sudaryti sąlygas rinkos dalyviams susipažinti ir pateikti pastabas dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų, teikia viešajai konsultacijai elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" parengtas Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijas. Pastabas ir pasiūlymus koncepcijai bei atsakymus į viešos konsultacijos klausimus teikti iki spalio  8  d.

Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijos parengtos atsižvelgiant į 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus dėl pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo.

Metodikų koncepcijos:
Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika;
Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodika;
Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodika;
Pajėgumų perkrovos pajamų paskirstymo metodika.

Taip pat AB „Litgrid" pateikė siūlomus klausimus viešosios konsultacijos dalyviams. Pažymime, jog Dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijos bei siūlomi klausimai viešosios konsultacijos dalyviams pateikti anglų kalba.

Įvertinusi suinteresuotų institucijų ir rinkos dalyvių pateiktas pastabas, VERT  kartu su AB „Litgrid" parengs ir paskelbs viešajai konsultacijai pastarųjų metodikų projektus jau išverstus į lietuvių kalbą.

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. p. [email protected]
• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – 
iki 2020 m. spalio 8  d. (imtinai).

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
- UAB „EPSO-G“, 2020-10-12 (priedas)
- AB „Ignitis gamyba“, 2020-10-09 (priedas)
- UAB „Axton Commodities“, 2020-10-09
- AB „Ignitis grupė“, 2020-10-08
- SVENSKA KRAFTNÄT, 2020-10-08 (priedas)
- DERINIMO PAŽYMA (atnaujinta  2020-12-09)

Informacija atnaujinta  2020-12-09

Lapkričio 10 d. AB "Litgrid" pateikė atnaujintas metodikas:
Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika (atnaujinta  2020-12-09);
Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodika (atnaujinta  2020-12-09);
Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodika (atnaujinta  2020-12-09);
Pajėgumų perkrovos pajamų paskirstymo metodika (atnaujinta  2020-12-09).

Tačiau AB „Litgrid“ dar kartą jas peržiūrės po Europos Sąjungos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) sprendimų, susijusių su Europos Sąjungos adekvatumo vertinimu ir pajėgumų mechanizmu, bei pakartotinai pateiks VERT.

Information in English