Įeiti
Publikuota: 2020.09.03. Atnaujinta:

Teismas: VERT sprendimas dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ investicijų – teisėtas ir pagrįstas


Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija (toliau – Teismas), išnagrinėjusi UAB „Palangos šilumos tinklai“ skundą dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) sprendimo nuline verte įvertinti bendrovės iš UAB „Litesko“ perimtą turtą*, patvirtino, kad VERT,  priimdama sprendimą, neviršijo jai suteiktų įgaliojimų ir nepadarė kitų procedūrinių pažeidimų, todėl sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

UAB „Palangos šilumos tinklai“ nesutiko su VERT 2019 m. spalio 10 d. nutarimu, kuriuo buvo derinamos 2006–2016 m. investicijos, atliktos miesto šilumos ūkį valdant UAB „Litesko“, ir kurios buvo įvertintos nuline verte – šį renovuotą ir modernizuotą turtą UAB „Palangos šilumos tinklai“ perėmė pasibaigus nuomos sutarčiai.

UAB „Palangos šilumos tinklai“ savo argumentus grindė tuo, kad nors už šias investicijas nebuvo mokama tiesiogiai, tačiau Palangos miesto savivaldybė įsipareigojo pasibaigus nuomos sutarčiai iš UAB „Litesko“ išpirkti turto pagerinimus – įskaitymo būdu buvo sumokėta 2,66 mln. Eur todėl, bendrovės teigimu, investicijos turėtų būti įvertintos tokia pačia suma. 

Teismas šiuos bendrovės argumentus atmetė kaip nepagrįstus ir pritarė VERT pozicijai:

• Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad šilumos kainos vartotojams turi būti grindžiamos mažiausiomis sąnaudomis.

Nustatant UAB „Litesko“ šilumos kainas buvo įvertintas turto nuomos mokestis, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ir investicijų grąža, todėl už UAB „Litesko“ sukurtą turtą, kurį perėmė UAB „Palangos šilumos tinklai“, vartotojai jau sumokėjo. Pakartotinai įvertinus investicijas, padidėtų šilumos kainos ir už turto modernizavimą vartotojai sumokėtų du kartus.

Teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas, vertina, ar institucijos – šiuo atveju VERT, įgyvendindamos joms suteiktas galias, laikėsi nustatytų procedūrų, nepadarė esminės klaidos, nepiktnaudžiavo valdžia ar neviršijo joms suteiktų galių, tačiau neatlieka ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris įstatymu yra pavestas VERT.


* UAB „Litesko“ pagal su Palangos m. savivaldybe pasirašytą nuomos sutartį iki 2016 m. gegužės 31 d. valdė Palangos miesto centralizuoto šilumos tiekimo ūkį.