Įeiti
Publikuota: 2020-08-28. Atnaujinta:

VERT patvirtino tvarką, kaip bus apskaičiuojama vidutinė gamtinių dujų biržos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą.

Esminės nuostatos:
• Reglamentuota, kaip VERT apskaičiuos vidutinę gamtinių dujų biržos kainą – ši kaina bus viešai skelbiama www.vert.lt iki kiekvieno mėnesio 20 d.
• Vidutinė gamtinių dujų biržos kaina bus nustatoma kaip visų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykdytų dieninių sandorių rinkoje, Lietuvos prekybos aikštelėje konkrečiam pristatymo mėnesiui, svertinis kainų vidurkis.
• Vidutinei gamtinių dujų biržos kainai apskaičiuoti bus naudojami gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB „GET Baltic“ teikiami duomenys.

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad į šilumos ir (ar) karšto vandens kainą įtraukiant pagrįstas sąnaudas už kurą, privalo būti įvertinta, ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. Kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per energijos išteklių biržą ir (ar) gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos ir į šilumos kainą ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės biokuro ir gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės biokuro kainos arba vidutinės biokuro biržos kainos, arba vidutinės gamtinių dujų biržos kainos.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.