Įeiti
Publikuota: 2020-08-28. Atnaujinta:

VERT įvertino, kaip gamtinių dujų įmonės laikosi nustatytų minimalių paslaugų kokybės rodiklių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino AB „Amber Grid“ (perdavimo veikla) ir AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“ bei AB agrofirmos „Josvainiai“ (skirstymo veikla) faktinius licencijuojamos veiklos patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės rodiklius: 2019 m. visų įmonių patikimumo rodikliai* atitinka nustatytus minimalius kokybės reikalavimus.

 

Minimalūs paslaugų kokybės lygiai kiekvienai gamtinių dujų įmonei nustatomi individualiai konkrečiam kainų reguliavimo periodui. VERT kasmet įvertina, kaip įmonė laikosi šių rodiklių. Jeigu patikimumo rodikliai* nuo 5 iki 10 proc. yra prastesni nei VERT nustatyti, bendrovei gali būti sumažinta leistina gauti investicijų grąža.


AB „Amber Grid“ veiklos kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei


Nustatyti kokybės rodikliai2018 m. faktinės reikšmės2019 m. faktinės reikšmės2019 m. faktinės reikšmės pokytis, lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.
Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičius0000
Neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės suminė trukmė0000
Laiku išsiųstų atsakymų į prašymą ar skundą dalis, proc.100 1001000

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklos patikimumo ir kokybės rodikliai, priskiriami įmonės atsakomybei


Nustatyti kokybės rodikliai2018 m. faktinės reikšmės2019 m. faktinės reikšmės2019 m. faktinės reikšmės proc. pokytis, lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.
Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)0,3450,196010,2471+28,39
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI)0,003340,0032970,00267+20,09
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.10096,599,6-0,40
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc. 96,96100100+3,14
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc. 98,8199,4499,31+0,51
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc.1,3415,919,456,05 karto

AB „Energijos skirstymo operatorius“ nurodė, kad 2019 m. vėlavo prijungti naujus vartotojus dėl išaugusio vartotojų, kuriems prijungti prie skirstomojo tinklo reikalingas atskiras viešasis pirkimas, skaičiaus, taip pat  užbaigiamų 2018 m. pradėtų prijungimo darbų bei nepalankių oro sąlygų.

AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“ skirstymo veiklos kokybės rodikliai, priskiriami įmonių atsakomybei


Nustatyti kokybės rodikliai2018 m. faktinės reikšmės2019 m. faktinės reikšmės2019 m. faktinės reikšmės proc. pokytis lyginant su nustatytu kokybės rodikliu, proc.
Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI)0000
Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI)0000
Avarinės tarnybos atvykimų laiku dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų dalis, proc.1001001000
Laiku išsiųstų atsakymų naujam vartotojui į jo prašymą prijungti dalis, proc.1001001000
Laiku dėl operatoriaus atsakomybės neprijungtų naujų vartotojų dalis, proc.0000

VERT 2020-08-28 posėdyje taip pat priėmė sprendimą iki 2025 m. gruodžio 31 d pratęsti UAB „Intergas“ nustatytus minimalius paslaugų kokybės rodiklius, atsižvelgiant į bendrovei pratęstą gamtinių dujų  skirstymo kainų reguliavimo periodą.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.

*  Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIDI) ir Vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius vienam vartotojui dėl operatoriaus atsakomybės (SAIFI).