Įeiti
Publikuota: 2020-08-13. Atnaujinta:

UAB „Jonavos šilumos tinklų“ šilumos kaina perskaičiuota su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas UAB „Jonavos šilumos tinklų" šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, jog Jonavos r. savivaldybės tarybos sprendimu bendrovei šilumos kainos dedamosios nustatytos su pažeidimais.

Jonavos r. savivaldybės taryba, perskaičiuodama bendrovės šilumos kainų dedamąsias, įvertino netiksliai apskaičiuotą pastoviųjų sąnaudų pokytį dėl infliacijos įtakos, taip pat neteisingai apskaičiuotą pastoviųjų sąnaudų pokytį dėl bazinėje kainoje nustatyto realizuoto šilumos kiekio neatitikimo faktiškai realizuotam šilumos kiekiui šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiui, dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, dėl investicijų grąžos pokyčio, dėl kitų, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių. Taip pat įvertino netiksliai apskaičiuotas elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudas, netiksliai apskaičiuotą papildomą šilumos kainos dedamąją ir kt.

Jonavos r. savivaldybės taryba šiuos pažeidimus turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų terminą, to nepadarius, šilumos kainų dedamosios gali būti nustatytos vienašališkai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-13 posėdžio medžiaga galite čia.