Įeiti
Publikuota: 2020-08-13. Atnaujinta: 2020-08-17

SIA AJ POWER išduotas leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė leidimą SIA AJ POWER eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės – šiuo atveju Baltarusijos Respubliką, nustatant, kad išduotas leidimas galioja iki tada, kai valstybėje, kuri nėra valstybė narė, pradės veikti branduolinė elektrinė, kuri LR Seimo priimtu įstatymu, pripažinta nesaugi, kelianti grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

SIA AJ POWER pateikė VERT leidimui eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, privalomus dokumentus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, t. y. bendrovė turi VERT išduotą leidimą vykdyti nepriklausomą elektros energijos tiekimą,  ketinimų protokolą su Valstybiniu gamybiniu elektros energetikos susivienijimu „Belenergo" (GPO „Belenergo“), patvirtinantį apie planuojamą bendradarbiavimą su SIA AJ POWER elektros energijos tiekimo srityje po to, kai bendrovė pateiks VERT išduotą leidimą eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės.

 

Kartu su privalomais dokumentais SIA AJ POWER pateikė paaiškinimus dėl numatomo elektros energijos eksporto srauto bei naudojimosi tarpsisteminiais tinklais, bendrovė nurodė, kad eksportuos elektros energiją į Baltarusijos Respubliką, pasinaudodama perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ tinklais bei parduos elektros energiją Nordpool biržoje pagal teisės aktų reikalavimus.

 

Tačiau SIA AJ POWER pagal VERT pateiktą prašymą nenurodė bei nepateikė įsipareigojimo, kad gavusi leidimą eksportuoti elektros energiją, bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad vykdant elektros energijos eksporto veiklą, į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką nepateks elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės. VERT, atsižvelgdama į tai, bendrovei SIA AJ POWER išdavė leidimą eksportuoti elektros energiją į Baltarusijos Respubliką, kuriame numatyta, kad išduotas leidimas galioja iki tada, kai valstybėje, kuri nėra valstybė narė, pradės veikti branduolinė elektrinė, kuri LR Seimo priimtu įstatymu, pripažinta nesaugi, kelianti grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.


(Papildyta 2020-08-17) SIA AJ POWER turi 2018-10-19 išduotą leidimą importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės  (Leidimas išduotas pagal leidimo išdavimo metu galiojusius nurodytų teisės aktų reikalavimus).Bendrovė vykdo leidimu reguliuojamą veiklą, t. y. importuoja elektros energiją iš Baltarusijos Respublikos. Pagal Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, išduotų leidimų importuoti elektros energiją iš trečiosios šalies, kurioje veikia nesaugi branduolinė elektrinė, galiojimas panaikinamas nuo Įstatyme, kuriuo LR Seimas pripažino trečiosios šalies branduolinę elektrinę nesaugia, nurodytos datos, o jeigu data nenurodyta, – nedelsiant juos išdavusios institucijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka nuo tokios nesaugios branduolinės elektrinės elektros energijos gamybos veiklos pradžios.

 

Ūkio subjektų, turinčių leidimus eksportuoti elektros energiją į šalis / importuoti elektros energiją iš šalių, kurios nėra valstybės narės, sąrašas skelbiamas čia.