Įeiti
Publikuota: 2020-08-13. Atnaujinta:

Dėl energetikos objektų ir įrenginių patikrinimo, pažymų išdavimo bei išvadų teikimo įvykus nelaimingam atvejui darbe ar buityje


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad pagal Energetikos įstatymą VERT teritorinių padalinių specialistams suteikta teisė savarankiškai (be svarstymo VERT posėdyje) atlikti šiuos veiksmus:
surašyti energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos, įrengimo ir eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumo ir vartojimo efektyvumo patikrinimų aktus, faktinių aplinkybių nustatymo aktus ir privalomus vykdyti nurodymus bei pateikti šiuos dokumentus tikrintai įmonei (įstaigai) ar fiziniam asmeniui;
priimti sprendimus dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimo ir išduoti VERT teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo pasirašytą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą statytojui (arba jo įgaliotas asmeniui) arba VERT teritorinio skyriaus valstybės tarnautojo pasirašytą naujai sumontuotų (rekonstruotų) energetikos įrenginių trūkumų aktą;
dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir buityje, susijusius su energijos vartojimu, ir pagal VERT priskirtą kompetenciją teikti išvadas.

Tai leidžia vartotojams / ūkio subjektams operatyviau gauti reikalingas paslaugas, taip pat mažina administracinę naštą ir užtikrina efektyvų žmogiškųjų išteklių naudojimą.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-13 posėdžio medžiaga galite čia.