Įeiti
Publikuota: 2020-08-06. Atnaujinta:

AB „Šiaulių energija“ investuoja į patikimą bei saugų šilumos tiekimą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Šiaulių energija" 2020–2022 m. investicijas, kurių bendra vertė – 6 913,6 tūkst. Eur. Investicijos finansuojamos bendrovės nuosavomis lėšomis, daliai jų bus siekiama gauti Klimato kaitos fondo paramą.

Numatoma Šiaulių miesto Pietinės katilinės termofikacinėje elektrinėje įrengti šilumos siurblį. Šilumos siurblio panaudojimas leis susigrąžinti žemo potencialo išmetamą šilumą, kuri dėl žemos temperatūros negali būti panaudojama jokiame kitame procese. Pasitelkus šilumos siurblį gaunama aukštesnio potencialo šiluma, kuri gali būti naudojama šildymui. Termofikacinės elektrinės kondensaciniuose ekonomaizeriuose per metus susidaro iki 45 000 m3 kondensato. Panaudojus šilumos siurblį kondensato aušinimui, preliminariais skaičiavimais, būtų galima pagaminti iki 1 437,3 MWh šilumos energijos per metus dirbant tik šildymo sezono metu.

Įmonė taip pat investuoja į gamybinio-ūkinio inventoriaus atnaujinimą ir įsigijimą, įvadinių šilumos skaitiklių pakeitimą.

Įgyvendintos investicijos leis užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą bei, preliminariais skaičiavimais, vidutiniškai 0,055 ct/kWh sumažinti šilumos kainą vartotojams.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.