Įeiti
Publikuota: 2020-08-06. Atnaujinta:

Patvirtinta tvarka, siekiant palengvinti energetikos inovacijų diegimą Lietuvos energetikos sektoriuje


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama palengvinti inovacijų diegimą energetikos sektoriuje, patvirtino Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašą.

VERT patvirtinta tvarka bus taikoma tiek reguliuojamąją, tiek nereguliuojamąją energetikos veiklą vykdantiems asmenims, kurių projektai atitiks numatytus energetikos inovacijos tinkamumo kriterijus, t. y. pridėtinė vertė, sukuriant naudingesnes ir (ar) patogesnes paslaugas, inovacijos reikalingumas, pritaikomumas praktikoje, naujumas / esminis patobulinimas, taip pat pasirengimas vykdyti inovaciją realioje aplinkoje bei kt. 

Bandomojoje aplinkoje veikiantiems asmenims galės būti taikomos šios priemonės:
• aktyvus konsultavimas;
• energetikos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų išimčių taikymas (pvz., galimybė vykdyti veiklą neturint privalomų licencijų, leidimų, mažinti reikalavimus ir kt.);
• sankcijų ir papildomų poveikio priemonių netaikymas, jeigu tai nėra būtina;
• asmenims, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, VERT gali taikyti energetikos inovacijų skatinimo mechanizmus, įskaitant energetikos inovacijų investicijų derinimą ir (ar) energetikos inovacijų diegimo sąnaudų įvertinimą nustatant reguliuojamų paslaugų kainas ar kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas.

Bandomoji aplinka ūkio subjektams, teikiantiems paslaugas, produktus, verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdus, veiklos modelius, gali tęstis iki 12 mėn. (su galimybe pratęsti dar 12 mėn.), bandant technologijas į energetikos infrastruktūrą – iki 3 metų (su galimybe pratęsti dar 2 metus).

Pasibaigus numatytam terminui, pagal bandomoje aplinkoje dalyvaujančių asmenų pateiktą informaciją VERT įvertins, ar inovacija pasiteisino, t. y. pasiekė numatytus rezultatus, pasitvirtino inovacijos naudingumas, reikalingumas ir pritaikomumas, taip pat ji nekelia grėsmės visuomenės interesams ir (ar) energetikos sistemai ir ar reikalinga tobulinti esamą teisinę aplinką, jog ši inovacija galėtų būti diegiama įprastinėmis sąlygomis.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.