Įeiti
Publikuota: 2020-08-06. Atnaujinta:

Nustatyta mažesnė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) naujam 3 metų reguliavimo periodui UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ nustatė 2,5 proc. mažesnę, palyginus su dabar galiojančia, bazinę šilumos kainą – 3,98 ct/kWh be PVM  (šiuo metu galiojanti – 4,08 ct/kWh be PVM).

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Mazeikiai_2020_08_04.jpg

VERT bendrovei apskaičiavo 5 128,80 tūkst. Eur metinių būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 398,44 tūkst. Eur arba 7,21 proc. mažiau nei bendrovės projekte (sumažintos personalo, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos).

Taip pat VERT įvertino, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro įsigijimo sąnaudų skirtumo gavo 33,37 tūkst. Eur papildomų pajamų, dėl šilumos kainoje įskaitytos didesnės investicijų grąžos – 378,88 tūkst. Eur. Šias ir kitas papildomai gautas pajamas bei bendrovės patirtas, tačiau nesusigrąžintas, sąnaudas turės įvertinti Mažeikių rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Naujoje UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos kuro struktūroje beveik 99 proc. sudaro biokuras.

Keičiasi ir karšto vandens kainos: projekcinė 2020 m. liepos mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų gyventojams yra 3,97 Eur/m3, t. y. 0,04 Eur/m3 mažesnė, palyginus su galiojančia (4,01 Eur/m3).

2014–2019 m. bendrovė į šilumos ūkį investavo beveik 6,63 mln. Eur, iš kurių apie 35 proc.– ES struktūrinių ir kitų fondų parama. Daugiausia lėšų buvo skirta 2 senų katilų pakeitimui naujais po 8 MW galios katilais, pakurai ir kt. pagalbiniams įrenginiams (apie 2,1 mln. Eur) ir kvartalinių šilumos trasų rekonstrukcijai (apie 2,6 mln. Eur). 

UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ kasmet vidutiniškai realizuoja daugiau nei 150 tūkst. MWh šilumos. Bendrovė tiekia šilumą Mažeikių rajono savivaldybėje – Mažeikių miesto ir Viekšnių miesto teritorijose, šiluma aprūpinami 14 991 vartotojai, iš kurių 97 proc. yra gyventojai. 

 
VERT nustatyta nauja UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.