Įeiti
Publikuota: 2020-08-06. Atnaujinta:

Keičiasi Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujos redakcijos Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką

Esminiai pakeitimai rinkos dalyviams:
• Remonto ir eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio), administracinės, rinkodaros ir pardavimo, kitos paskirstomos sąnaudos bus indeksuojamos taikant Lietuvos statistikos departamento paskutinį mėnesį, prieš duomenų pateikimą kainoms nustatyti, paskelbtą vartotojų kainų indekso pokytį.
• Darbo užmokesčio sąnaudos bus indeksuojamos naudojant pagal paskutinį ekonominės raidos scenarijų LR finansų ministerijos pateiktą prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ateinantiems metams.
• numatyta, kaip bus vertinami  sąnaudų nuokrypiai, susidarę praėjusiu laikotarpiu, ir pagrįstus VERT, kurie turi įtakos SND įmonės veiklai, bei kt.
• Atsisakoma konkrečių vartotojų grupių, kurioms būtų diferencijuojamos kainos, paliekant galimybę tą padaryti pačioms įmonėms pagal pasirinktus kriterijus.
• Siekiant mažinti administracinę naštą, reguliuojamiems ūkio subjektams pakeista ataskaitų teikimo tvarka, t. y. būtų teikiamos pusmetinės ataskaitos už praėjusius du ketvirčius.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-08-06 posėdžio medžiaga galite ČIA.