Įeiti
Publikuota: 2020-07-20. Atnaujinta:

VERT pristatė reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) rinkos dalyviams ir suinteresuotiems asmenims pristatė parengtą Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektą – artimiausiu metu šis dokumentas bus teikiamas viešajai konsultacijai.

Techninė užduotis buvo rengiama konsultuojantis su Lietuvos auditorių rūmais ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Šis dokumentas reglamentuos, kaip reguliuojamos energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonės turi organizuoti sąnaudų ir pajamų apskaitą, kad tiek reguliavimo institucija – VERT, tiek ir savivaldybių administracijos galėtų įsitinki, ar įmonės tinkamai įgyvendina esminius sąnaudų apskaitos principus, t. y. priežastingumo, objektyvumo, patikimumo, pastovumo, skaidrumo, naudingumo ir kt.

Pasak VERT pirmininkės Ingos Žilienės, tai leis spręsti sistemines problemas, kai metai iš metų atskirų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitose stebimos besikartojančios klaidos, tokios kaip netinkamas sąnaudų ir pajamų paskirstymas tarp reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos,  reguliuojamai veiklai nepriskirtino turto bei sąnaudų priskyrimas reguliuojamų kainų paslaugoms, netinkamas ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų taikymas, dėl ko užtrunka sąnaudų vertinimas ir kainų bei tarifų tvirtinimas.

Su Techninės užduoties projekto pristatymu galite susipažinti ČIA.

Energetikos įstatymas ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato, kad energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliavimo sistemos patikra gali būti atliekama, jei VERT turi informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų, kad įmonės tvarkoma reguliavimo apskaitos sistema neatitinka teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, ar paaiškėja aplinkybės dėl netinkamai vykdomos reguliuojamosios veiklos.

Auditoriaus / audito kompanijos parengta reguliavimo apskaitos sistemos patikros ataskaita ir (ar) išvada turės leisti VERT visiškai įsitikinti nustatytų reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimų įgyvendinimu.

VERT parengta Techninė užduotis bus taikoma atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų įmonių reguliavimo apskaitos sistemos patikrą.